V letech 2000–2001 organizovala ERA první celoevropskou akci – EURORANDO 2001. Tato akce je dnes již tradicí, ERA ji pořádá každých 5 let.

Myšlenka na vytvoření celoevropského hnutí-zvaného EURORANDO-jako tradiční evropské pěší akce (opakuje se každých pět let, pokaždé v jiné zemi, pokaždé s novým mottem) začala po druhé akci EURORANDO v roce 2006.

Akce propagují vzájemné cíle evropských klubů chodců, kterými jsou

  • porozumění a ochrana venkova
  • učení historie a ochrana historických tradic a struktur
  • vzájemné porozumění lidem z různých částí Evropy

Eurorando 2026


Předchozí Eurorandos