Eurorando

Myšlenka na vytvoření celoevropského hnutí-zvaného EURORANDO-jako tradiční evropské pěší akce (opakuje se každých pět let, pokaždé v jiné zemi, pokaždé s novým mottem) začala po druhé akci EURORANDO v roce 2006.

Akce propagují vzájemné cíle evropských klubů chodců, kterými jsou

  • porozumění a ochrana venkova
  • učení historie a ochrana historických tradic a struktur
  • vzájemné porozumění lidem z různých částí Evropy

Připravované Eurorandos

Eurorando 2021-22

Eurorando 2021-22 probíhá od října 2021 do září 2022 pod heslem PŘÁTELSTVÍ.

Eurorando 2022 

Eurorando 2022 se koná v krásném Sibiu v září 2022. 


Předchozí Eurorandos