Eurorando 2016

Plánování ER 16 začalo v únoru 2012, kdy prezidium ERA rozhodlo o tématu akce „Energie“ a program rozdělený na 2 části – European Walks a Final Week.

V té době nebyl žádný hostitel pro Final Week – ale okamžitě začaly přípravy na procházky po celé Evropě.

Hostitel pro Final Week byl nakonec nalezen v září 2013 po nabídkovém kole mezi asociací Carpatino Ardeleana a Turistilor v Rumunsku (Brasov) a Svenska Turistföreningen ve Švédsku (Skåne).


Hlavním tématem je „Energie“.

Dílčí témata:

• Propagace chůze jako „ideální“ aktivity
• Seznamte se s různými druhy energie
• Respekt k našemu nedotčenému prostředí a objevování přírodních zdrojů energie.


Akce byla rozdělena do 2 částí: „EURORANDO Walks“ a „EURORANDO Sweden“.