ERA má participativní status s Radou Evropy

European Ramblers' Association (ERA) získala od 11. října 2022 participativní status u Rady Evropy.

Projekt Konference mezinárodních nevládních organizací (INGO) Rady Evropy je reprezentativním orgánem INGO s účastnickým statusem u Rady Evropy. Slouží jako platforma, kde může občanská společnost spolupracovat s Radou Evropy při dosahování jejích cílů. Podporuje také participativní demokracii, aktivní občanství a svobodu sdružování.

Informace o akcích a novinkách z Konference INGO jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách (www.coe.int/ngo). Příští zasedání konference INGO se bude konat od 24. do 26. dubna 2023.