Evropské ceny Natura 2000

Aplikace pro Evropská cena Natura 2000 2024 otevřeno do 29!

Cena Natura 2000 poskytuje jedinečnou příležitost předvést úspěšné příběhy ochrany přírody. Cena oslavuje excelenci v managementu lokalit Natura 2000 v pět kategorií: * Ochrana půdy
* Ochrana moře
* Spolupráce pro přírodu
* Přeshraniční spolupráce
* Komunikace

S cenou Natura 2000 můžeme ukázat, jak mohou outdoorové sportovní svazy přispět k ochraně přírody.

Přihlásit se mohou jakékoli veřejné nebo soukromé organizace zapojené do správy lokalit Natura 2000 v celé Evropské unii – od vnitrostátních orgánů a nevládních organizací zabývajících se životním prostředím, přes podniky, farmáře, sportovní sdružení až po mediální organizace, dokonce i jednotlivce. Přihlášky lze prostřednictvím soutěže podávat ve všech úředních jazycích EU webových stránkách .

Máte otázky k ocenění? Kontaktujte sekretariát přes n2000awards@adelphi.de