Setkání E9 ve Francii

FFRP pozve všechny členské organizace podél E9 na společné setkání E9 ve Francii, pravděpodobně poblíž Bordeaux. Akce se bude skládat ze setkání a procházek po E9. Další budou následovat později.