mimořádná valná hromada

Mimořádná valná hromada byla svolána online na 14. února 2024 z důvodu písemné žádosti o svolání mimořádné valné hromady ¼ řádných členů ERA ve věci nového schválení stanov ERA.

ERA byla informována daňovým úřadem v německém Kasselu, že některá prohlášení v naší ústavě nejsou v souladu s pravidly pro udělení statusu charity. Navrhli změnu, kterou ERA připravila společně se svým německým daňovým poradcem.

    Návrh na doplnění ústavy ERA odkazoval přímo na Ústavu v její právně závazné (německé) verzi předložené německému rejstříkovému soudu. Tyto změny se odpovídajícím způsobem odrazily i v překladech do dalších dvou jazyků.

    Kancelář ERA očekává registraci schválené ústavy aktualizovanou v průběhu následujících týdnů. Zápis z mimořádné valné hromady jsou k dispozici zde.