Certifikát E-path

Evropské dálkové cesty procházet mezi evropskými zeměmi – od Severního Kapska po Krétu a od Atlantiku po Karpaty a Černé moře. Existuje 12 E-cest nesoucích název E1 až E12.

ERA se snaží povzbudit chodce, aby používali E-stezky k posílení vzájemného porozumění mezi lidmi. ERA chce podporovat kulturní výměnu, rozvíjet porozumění různým prostředím, zvyšovat znalosti o venkově a lidech, kteří tam žijí.

ERA oceňuje chodce, kteří používají E-cesty vynikajícím způsobem. ERA má dva speciální certifikáty:

Certifikát E-Path 1

Kritéria: 

· Stejná elektronická cesta ve 3 různých zemích   
· V každé ze 3 zemí 50 km chůze po stezce  
· Musí být dokončena maximálně ve 3 po sobě jdoucích letech

Certifikát E-Path 2

Kritéria:  

· Minimálně 6 různých E-cest  
· Na každé E-stezce minimálně 20 km chůze   
· Musí být dokončena maximálně ve 3 po sobě jdoucích letech

Chodec musí dokumentaci předložit své členské organizaci (členovi ERA). Po ověření organizace požádá ERA o certifikát. Podepsaný certifikát je zaslán zpět organizaci ERA. Členská organizace ERA tak má možnost udělit certifikát na speciální akci nebo setkání a motivovat další lidi k procházkám po E-stezkách.

ERA přeje všem chodcům hodně úspěšných kilometrů v Evropě.