ECO Award

Toulání je velmi ekologická aktivita. Lidé, kteří chodí na toulky, si uvědomují své okolí a vědomě se snaží respektovat okolí. Toulavé spolky pomáhají snižovat negativní dopady přeplněných stezek tím, že označují nové cesty a poskytují další užitečné vybavení.

Evropská asociace turistů (ERA) byla založena v roce 1969 s cílem sjednotit federace a sdružení turistů z celé Evropy. ERA podporuje tyto skupiny, aby jednaly zodpovědně vůči životnímu prostředí, získaly uznání a podporovaly smysl pro týmovou práci mezi svými členy.

Cíle ERA jsou:

  • Rozvoj chůze s ohledem na životní prostředí – budování a údržba sítě přeshraničních stezek 
  • Ochrana a rozvoj evropského kulturního dědictví – akce pro zachování nebo zpřístupnění pěší turistiky ve venkovských oblastech – zavádění praktických informací o putování směrem k členským sdružením ERA – výměna mezi turisty za účelem posílení vzájemného porozumění mezi evropskými občany

 Ve spolupráci se svým partnerem, nadací GDF SUEZ, založila ERA v letech 2011 až 2014 soutěž o uznání úsilí evropských turistů, které podporují ochranu životního prostředí a životně důležitých stezek pro udržitelný rozvoj.