ECO Award

Toulání je jednou z nejekologičtějších aktivit. Turisté totiž přírodu vnímají vědomě a jsou vedeni touhou respektovat krajinu. Turistické spolky svým značením stezek a mnoha dalšími vymoženostmi do určité míry přispívají k zamezení efektů z nadměrné návštěvnosti stezek.

 European Ramblers'Association (ERA), založená v roce 1969, zahrnuje tyto federace a/nebo sdružení turistů v Evropě a umožňuje jim jednat s ohledem na životní prostředí, získat uznání a rozvíjet mezi svými členy týmového ducha. .

 Cíle ERA jsou:

  • Rozvoj chůze s ohledem na životní prostředí – budování a údržba sítě přeshraničních stezek 
  • Ochrana a rozvoj evropského kulturního dědictví – akce pro zachování nebo zpřístupnění pěší turistiky ve venkovských oblastech – realizace praktických informací o putování směrem k členským sdružením ERA – výměna mezi turisty za účelem posílení vzájemného porozumění mezi evropskými občany

 Právě v této souvislosti a ve spojení se svým partnerem – nadací GDF SUEZ – má ERA v úmyslu v letech 2011–2014 uspořádat soutěž o odměňování iniciativ evropských turistů ve prospěch ochrany životního prostředí a stezek, významných pro udržitelný rozvoj atd...