projekt Erasmus+

Zlepšení dobré správy lezení a horolezectví v Evropě

Prezidium uzavřelo dohodu se svým partnerem Evropskou unií horolezeckých svazů (EUMA) a stalo se partnerem projektu ERASMUS+ „Zlepšení dobrého vládnutí lezení a horolezectví v Evropě“, spolu s Českým horolezeckým svazem, Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Planinska Zveza Slovenije (člen ERA), Makedonská federace horského sportu (člen ERA) a Univerzita Karlova v Praze. Hlavním cílem projektu bylo nastavení a implementace principů dobré správy v turistice, horolezectví a horolezeckých sportech na evropské úrovni. Byly stanoveny 3 klíčové problémy (horské chaty, horské stezky a oblasti pro lezení po skalách) jako základní rámec pro horolezecké a horolezecké infrastruktury v Evropě. Projekt měl tři navazující fáze: počáteční, strategickou a realizační fázi.
Projekt trval 3 roky a ERA byla zastoupena svými experty v každé klíčové problematice.

Projekt vytvořil mechanismy pro implementaci principů dobré správy nejen v rámci samotné EUMA, ale také prostřednictvím přenosu principů dobré správy na její členy. V rámci hlavního cíle se projekt zaměřil především na dodržování zásad dobré správy, které budou realizovány:

 • jasná definice cílů a strategického plánu pro EUMA
 • definice zainteresovaných stran, jejich rolí a způsobů jejich zapojení
 • nastavení komunikačních, rozhodovacích a implementačních struktur strategického plánu EUMA
 • stanovení evropských etických kodexů, doporučení, příkladů dobré praxe a standardů pro vybrané problémy

Implementace vybraných principů dobré správy bylo dosaženo prostřednictvím následujících dílčích cílů:

 • analyzovat stav techniky pro 3 předem definované problémy s reflexí na vybrané principy dobré správy (stakeholder, komunikace atd.)
 • na základě analýzy definovat strategický koncept, strukturu a mechanismy, jak by EUMA měla fungovat ve spolupráci se svými členy
 • implementovat počáteční a multiplikační aktivity, které odstartují strategický koncept EUMA

Během jara 2022 byly organizovány Multiplikační sportovní akce, na kterých se diskutovalo o hlavních tématech s odborníky z celé Evropy.

MSE Trails: 1-3 April 2022, Bechyně, Czech Republic
29 účastníků ze 13 zemí diskutovalo:

 • Definice stezky
 • Obecné pokyny pro značení cest
 • Waymarking v Evropě (brožura)
 • Via ferratas a zajištěné stezky
 • Budoucí evropská stezka strategie
 • Správa stezky
 • Právní status stezek
 • Databáze tras
 • Praktická exkurze: Přední kvalitní stezka-Best of Europe & Via ferrata


Skalní oblasti MSE: 8. – 10. dubna 2022, Osp, Slovinsko
31 účastníků z 10 zemí

 • Etický kodex
 • „Do“ a „Ne“ na šroubech
 • European Bolting nalezen
 • Správa horolezecké oblasti
 • Budoucí evropská strategie horolezectví
 • Problematika horolezeckých oblastí
 • Rebolting
 • Standardy kurzu
 • Budoucí formát


MSE Huts: 1. – 2. května 2022, Skopje, Severní Makedonie (spolu s GA EUMA)
26 účastníků se sešlo, aby prodiskutovali hlavní cíle jako:

 • prezentovat výsledky WG huts/Erasmus+
 • ukázat možnosti řešení ekologických problémů na chatách
 • vytvářet sítě mezi asociacemi ohledně problémů s chatami
 • představit si velké pravidlo, které mají chaty v turistických a ochranných otázkách

Celý projekt končí k 31. prosinci 2022. Kroky k dokončení projektu byly provedeny 2. prosince 2022 v Mnichově:

 • integrovat zpětnou vazbu od MSE
 • stanovit opatření pro strategii
 • dokončit definice
 • k vybudování nové databáze
 • zveřejnit výsledky

Pracovní skupina: TRAILS

Jedním z důležitých výstupů tohoto projektu v rámci pracovní skupiny „stezky“ byla brožura o značení trasy „Waymarking in Europe“, referenční kniha o tom, jak se značení v Evropě provádí. Brožura obsahuje popis 44 systémů značení ve 34 evropských zemích a navíc přehlednou tabulku se značkami po celé Evropě. Kniha byla vytvořena pro chodce, kteří se rozhodnou projít neznámou zemí a pochopit značky a směrovky, které by je měly bezpečně dovést k cíli.

Pro aktualizace a vylepšení pls. Kontakt: sekretariát@era-ewv-ferp.com


Správní rady EUMA a ERA se sejdou na začátku roku 2023, aby projednaly další postup implementace.