Mise

ERA praktikuje vytváření sítí a přeshraniční spolupráci mezi organizacemi tím, že zajišťuje uctivé zacházení, odborné znalosti a hodnoty ve všech otázkách chůze.

Naše vize

ERA je dobře známá po celé Evropě jako uznávaný odborník ve všech otázkách chůze a je relevantním, proaktivním a důvěryhodným partnerem.

Objekty

ERA bude:

a) podpora pěších a horolezeckých aktivit, péče o krajinu a péče o ni, ochrana přírody a životního prostředí;
b) vytváření a značení evropských dálkových tras, ochrana těchto a dalších mezinárodních tras a zabezpečení jejich další existence;
c) ochrana a další rozvoj práv a tradic s ohledem na překračování hranic v evropských zemích a evropského kulturního dědictví;
d) usilovat o zachování práva na přístup ke všem pozemkům ao vytvoření tohoto práva tam, kde dosud nebylo zaručeno; tento cíl je ve srovnání s ochranou přírodního prostředí sekundární;
e) Posilování vzájemného porozumění mezi lidmi;
f) zastupování zájmů členských asociací v mezinárodních organizacích, jako je Evropská unie a Rada Evropy;
g) Posilování vědomí lidí, že pohybová aktivita je jedním z předpokladů zdravého života.

Plány na rok 2019 a dále jsou

Poskytujte výhody našim členským organizacím.

Připravovat, organizovat, stimulovat a podporovat nesourodé akce a aktivity.

Aktivně pracovat s fyzickými sítěmi E-paths a LQT-BE.

Navázat a udržovat spolupráci s orgány EU a příslušnými mezinárodními organizacemi a agenturami působícími v oblastech, jako je mládež a zdraví.

Vypracujte a implementujte finanční strategii.

Vyvinout a implementovat marketingovou a komunikační strategii, která přispěje k našemu obchodnímu modelu. 

Strategické plány ERA 2024