Pracovní skupina LQT-BE Day Walk Working Group je také ERA Quality Day Walk Expertní skupina, který řídí program LQT-BE, Denní procházka.

Skupina se skládá z

  • Steen Kobberø-Hansen, předseda, člen představenstva, Dánsko
  • Ruben Jordao, Portugalsko
  • Olga Karayiannis, Andros Routes, Řecko
  • Angelo Latorre, Itálie
  • Jana Harnochová, sekretariát ERA, Česká republika