Zemřel Lajos Thuróczy

Lajos Thuróczy, legenda maďarské a evropské chůze, zemřel 14. prosince 2021. Významně přispěl k rozvoji chůze v Maďarsku a byl to on, kdo přivedl maďarskou chůzi do ERA na konci 1980. let. Zasloužil se o rozšíření evropských dálkových cest od západních hranic Maďarska k hranicím sousedních východních a jižních zemí na počátku 1990. let.

Navzdory svému malému vzrůstu byl velkým vůdcem s obrovskou přirozenou autoritou. K tomu mu pomohla jeho cílevědomá práce pro druhé, která byla jeho životním krédem. Uměl být přísný na sebe, přísný na své spolupracovníky, ale také dokázal ve vhodnou chvíli zvednout náladu celému týmu. Všichni jsme věděli, že když bude potřeba, vytáhne z náprsní kapsy svou flétnovou píšťalku a zahraje nám známou maďarskou nebo evropskou písničku. Svou zemi miloval, jak jsme viděli v letech 2005 a 2006, kdy organizoval nejprve zasedání prezidia ERA a o rok později výroční konferenci, obojí v Budapešti. Účastníci nikdy nezapomenou na jeho zasvěcenou prohlídku města.

Řadu let působil jako člen prezidia ERA pro evropskou chůzi. Pomohl ke spolupráci v Evropě nejen vlastní klub, ale také například maďarské chodecké kluby v sousedním Rumunsku. Spolu s bývalým prezidentem ERA Robertem Wurstem plánovali již v 1990. letech rozšíření E-cest na Balkáně, k čemuž skutečně došlo o 15 let později. Když odcházel z prezidia, zůstal v kontaktu s vůdci evropského chodeckého hnutí. Všichni si budeme pamatovat jeho účast na ERA Conference 2008 v Blansku, Česká republika – nádherný večer plný hudby, on na varhany a Robert Wurst na klavír! Dožil se požehnaného věku 96 let a zemřel po krátké nemoci, se kterou statečně bojoval. Přežívá díky výsledkům své práce a díky našim vzpomínkám na krásné chvíle, které jsme s ním prožili.

Čest jeho památce.

Jan Havelka
Čestný prezident ERA