Irsko

Značení pěších stezek bylo v posledních několika letech intenzivní. Síť asi 32 stezek existuje a dalších 5 je plánováno, což umožňuje přístup k široké škále možností chůze. Podívejte se například na brožuru „Waymarked Ways of Ireland“, kterou můžete zdarma získat od Poradního výboru National Waymarked Ways (viz webová adresa níže).

Většina tras má vlastní mapu a průvodce. Země se nyní mapuje v měřítku 1:50 000, počínaje populárnějšími oblastmi. Mezitím Ordnance Survey nabízí mapy 1: 126 720 pro ostatní části.

Člen ERA:

Horolezectví Irsko
Irish Sport HQ, National Sports Campus
Blanchardstown
IR - Dublin 15
T: + 353 1 625 1115
F: + 353 1 625
info@mountaineering.ie
www.mountaineering.ie

--------------------

Národní poradní výbor pro Waymarked Ways
Irská sportovní rada
21 náměstí Fitzwilliam, 
Dublin 2
IRL
T: + 353 1 676 3837
F: + 353 1 676
info@irishsportscouncil.ie
www.walkingireland.ie