Afslutningskonference for Østersøkysten

Afslutningskonferencen for Baltic Coastal Hiking og åbning af E9 i Baltikum blev afholdt i Estland den 13.-14. September 2019.

Konferencen "Baltic Coastal Hiking final conference og officiel åbning af E9 i Baltikum" afsluttede resultaterne af Baltic Coastal Hiking-projektet - succes og erfaringer og at se, hvor vi står i Europa og dele vores erfaringer. Resultaterne - det første langdistance vandresti bliver anerkendt og populært for vandrere og giver værdifuld feedback og råd til forbedringer.
Projektgruppen arbejder på næste udviklingsideer til de næste langdistancestrækninger for at udvikle E9 på litauisk del og E11 til alle 3 baltiske lande. Det styrkede samarbejde med ERA er vigtigt at føle sig blandt de europæiske vandrere.

Se på YouTube-kanalen til vandreture i Østersøen.

Se også projektets hjemmeside.

Lovro Tacol fra Slovenien havde vandret fra Tallinn og deltaget i konferencen

Østersøkystvandringsstien er en del af E-sti E9 og kan være findes her.

Den 13. september fandt den afsluttende konference sted, og den 14. september blev der gennemført en vandringsbegivenhed på stien.

13. september:

14th September

Se en video fra dagen her.