ERA Board søger en interesseret person til at arbejde på Kulturveje

Siden juni 2021 har ERA deltaget i status med den udvidede delaftale om kulturelle ruter fra Europarådet (EPA). Vi har også mulighed for at (sam)skabe eller danne nye kulturruter. ERA er en aktiv partner i at danne Routes of Cisercians og underskrev et Memorandum of Understanding med European Cultural Route Liberation Route of Europe (LRE).

For at samarbejde mere detaljeret med dette institut og give ERA et overblik over dets medlemsorganisationer, søger ERA en interesseret frivillig til at indsamle data og etablere kontakter og grundlæggende informationer fra de kulturelle ruter i Europa.

Denne persons pligtrammearbejde:

  • Frivilligt arbejde
  • Forskning i kulturelle ruter i Europa
  • Liste for ERA, hvem der er involveret 
  • Find oplysninger og kontakter fra hvert land for de valgte ruter

I tilfælde af interesse, kontakt venligst ERA-kontoret: sekretariat@era-ewv-ferp.com