Bliv medlem

Der er mange fordele ved at være medlem af ERA. Find dem nedenfor:

Fordele

 1. Netværk og grænseoverskridende samarbejde: ERA letter netværksdannelse og grænseoverskridende samarbejde mellem sine medlemsorganisationer. Dette giver organisationer mulighed for at dele deres ekspertise, bedste praksis og ressourcer, hvilket fremmer samarbejde og gensidig støtte.
 2. Ekspertise og videndeling: ERA medlemsorganisationer har adgang til den kollektive ekspertise og viden fra over 60 vandreorganisationer fra mere end 30 europæiske lande. De kan lære af hinandens erfaringer og få værdifuld indsigt i at tilrettelægge og skabe optimale forhold for vandreaktiviteter.
 3. Repræsentation i internationale organisationer: ERA repræsenterer sine medlemsforeningers interesser i internationale organisationer såsom Den Europæiske Union og Europarådet. Gennem denne repræsentation har medlemsorganisationer en stemme i udformningen af ​​politikker og beslutninger, der påvirker vandre- og vandreaktiviteter i hele Europa.
 4. Adgang til midler og tilskud: ERA udvikler og implementerer en finansiel strategi, som kan omfatte at søge finansieringsmuligheder og tilskud. Medlemsorganisationer kan drage fordel af disse økonomiske initiativer og støtte deres aktiviteter, projekter og infrastrukturudvikling.
 5. Marketing og kommunikationsstøtte: ERA udvikler og implementerer en marketing- og kommunikationsstrategi for at bidrage til sin forretningsmodel. Medlemsorganisationer kan drage fordel af denne strategi ved at opnå eksponering og synlighed gennem ERAs salgsfremmende indsats, som kan hjælpe med at tiltrække nye medlemmer, deltagere og sponsorer.
 6. Arrangementer og aktiviteter: ERA arrangerer forskellige begivenheder og aktiviteter, som medlemsorganisationer kan deltage i. Disse omfatter den årlige konference med workshops og generalforsamling, webinarer om forskellige emner, European Walking Day og Eurorando (afholdes hvert 5. år). Deltagelse i disse arrangementer giver netværksmuligheder og mulighed for at udveksle ideer med jævnaldrende.
 7. Certificering af førende kvalitetsstier: ERA certificerer de bedste vandreruter og stier som Leading Quality Trails – Best of Europe. Medlemsorganisationer kan arbejde hen imod at opnå denne certificering, som forbedrer omdømmet og kvaliteten af ​​deres stier og tiltrækker flere vandrere og turister.
 8. E-stier PromotionERA ejer og promoverer de 12 E-stier, som er langdistancestier, der strækker sig over en samlet længde på 75,000 km på tværs af Europa. Medlemsorganisationer kan drage fordel af promoveringen af ​​disse stier, da de tiltrækker vandrere og bidrager til udviklingen af ​​bæredygtig turisme i deres respektive regioner.
 9. Walk Leader Program: ERA kører et Walk Leader-program, som giver træning og certificering til personer, der er interesseret i at lede vandregrupper. Medlemsorganisationer kan deltage i dette program for at øge deres kapacitet til at organisere og gennemføre sikre og fornøjelige gåaktiviteter.
 10. Vandreprogram for vand: ERA kører også et Aqua Walking-program, som fokuserer på vandreaktiviteter i vandmiljøer. Medlemsorganisationer kan deltage i dette program for at udvide deres tilbud og imødekomme en bredere vifte af interesser og præferencer blandt deres medlemmer.

Samlet set giver det at være medlem af ERA vandreorganisationer muligheder for samarbejde, videndeling, repræsentation og støtte, hvilket i sidste ende kommer deres egne aktiviteter, medlemmer og vandresamfundet som helhed til gode.

Ud over de ovennævnte fordele fungerer ERA som et forum for at skabe relationer og relationer mellem sine medlemsorganisationer. Dette aspekt spiller en afgørende rolle i at fremme en følelse af fællesskab og samarbejde i det gående samfund. Her er nogle måder, hvorpå ERA letter og fremhæver dette aspekt:

 1. Netværksmuligheder: ERA provides numerous networking opportunities for member organizations. The yearly conferences, workshops, and webinars organized by ERA bring together representatives from member organizations, allowing them to connect, share experiences, and build relationships. These events create a platform for networking and establishing fruitful collaborations among organizations from different European countries.
 2. Samarbejde og vidensdeling: Gennem ERA har medlemsorganisationer chancen for at samarbejde og dele deres viden og ekspertise. Ved at deltage i ERAs arrangementer og aktiviteter kan organisationer lære af hinanden, udveksle ideer og udforske muligheder for fælles initiativer. Dette samarbejde styrker relationerne mellem medlemsorganisationer og fremmer et støttende og samarbejdende miljø.
 3. International udvekslingERA omfatter vandreorganisationer fra over 30 europæiske lande. Denne mangfoldighed giver medlemsorganisationer en fremragende mulighed for at deltage i internationale udvekslinger. Ved at interagere med organisationer fra forskellige lande kan medlemmer få indsigt i forskellige gåkulturer, praksisser og tilgange. Denne eksponering hjælper med at udvide deres perspektiver og berige deres egne organisatoriske aktiviteter.
 4. Følelse af fællesskab: At være en del af ERA skaber en følelse af tilhørsforhold og fællesskab blandt medlemsorganisationerne. De er en del af et større kollektiv, der er dedikeret til at fremme gang, beskytte naturen og fremme gensidig forståelse. Dette fælles formål og forbindelse bidrager til et stærkt bånd og en følelse af solidaritet blandt medlemmerne.
 5. Fortalervirksomhed og repræsentationERA repræsenterer sine medlemsorganisationers interesser i internationale organisationer såsom Den Europæiske Union og Europarådet. Denne kollektive repræsentation giver medlemsorganisationer en samlet stemme og en platform til at forsvare deres bekymringer og prioriteter på et bredere niveau. Det styrker relationerne mellem medlemsorganisationer ved at arbejde sammen mod fælles mål og fælles interesser.
 6. Relationsopbygning ud over grænserERA's mission lægger vægt på grænseoverskridende samarbejde og respekt for medlemsorganisationernes værdier og ekspertise. Ved aktivt at fremme grænseoverskridende initiativer og fremme samarbejde hjælper ERA med at opbygge relationer, der overskrider nationale grænser. Dette aspekt tilskynder medlemsorganisationer til at skabe forbindelser med organisationer fra forskellige lande og arbejde sammen om internationale projekter, styrke deres bånd og fremme interkulturel forståelse.

Sammenfattende er ERA's rolle som et forum for at skabe relationer og relationer mellem dets medlemsorganisationer et afgørende aspekt af de fordele, det tilbyder. Ved at tilbyde netværksmuligheder, facilitere samarbejde og videndeling, fremme en følelse af fællesskab og tilskynde til international udveksling, styrker ERA båndene mellem medlemsorganisationer og fremmer et støttende og indbyrdes forbundne vandrefællesskab i hele Europa.


organisatorisk can become members of ERA.

Der er forskellige kategorier af medlemskaber:

 • Fuldstændige medlemmer
 • Associerede medlemmer
 • Tilknyttede medlemmer
 • Støtte medlemmer
 • Æresmedlemmer og præsidenter

Uddrag af ERA-forfatningen:

 1. Fuldstændige medlemmer may be legal entities working on a voluntary base or are non-profiting. They have their seat in the territory of the geographical Europe and serve the purposes of the Constitution. Founding members have a right of continuance.
 2. Associerede medlemmer may be legal entities with an economic profit that have their seat in the territory of the geographical Europe, and serve the purposes of the Constitution. These members have voting rights only in the determination of membership fees.
 3. Tilknyttede medlemmer can be legal entities that accept the aims laid down in the Constitution and are based outside Europe. These members have voting rights only in the determination of membership fees.
 4. All legal and natural persons who want to support the goals of ERA can become støttemedlemmer. These members have no voting rights. The minimum membership fee is approved by the General Meeting.
 5. Natural persons who have rendered outstanding services to the concerns of the ERA may become æresmedlemmer.
 6. Presidents and vice-presidents of the association, who have rendered outstanding services to the association, can become honorary presidents.
 7. Medlemskab i henhold til stk. 1-3 kræver en skriftlig ansøgning. Inden et medlem optages, skal medlemsklubben eller -klubberne i samme land høres. Generalforsamlingen tager stilling til ansøgningen efter behandling i bestyrelsen.
 8. Støttemedlemmer optages efter skriftlig ansøgning fra bestyrelsen.
 9. Honorary members and presidents are elected by the General Meeting upon proposal of the Board. Members can suggest suitable persons to the board.

Hvis du ønsker at blive medlem af ERA, bedes du kontakte ERA-sekretariatet. Se kontaktoplysninger nederst på denne hjemmeside.