Bliv medlem

organisatorisk kan blive medlem af ERA.

Der er forskellige kategorier af medlemskaber:

 • Fuldstændige medlemmer
 • Associerede medlemmer
 • Tilknyttede medlemmer
 • Støtte medlemmer
 • Æresmedlemmer og præsidenter

Uddrag af ERA-forfatningen:

 1. Fuldstændige medlemmer kan være juridiske enheder, der arbejder på frivillig basis eller er nonprofiterende. De har deres sæde på det geografiske Europas territorium og tjener forfatningens formål.
  Stiftende medlemmer har fortsættelsesret.
 2. Associerede medlemmer kan være juridiske enheder med økonomisk overskud, som har deres sæde på det geografiske Europas territorium og tjener forfatningens formål. Disse medlemmer har kun stemmeret ved fastsættelse af kontingent.
 3. Tilknyttede medlemmer kan være juridiske enheder, der accepterer de mål, der er fastsat i forfatningen, og som er baseret uden for Europa. Disse medlemmer har kun stemmeret ved fastsættelse af kontingent.
 4. Alle juridiske og fysiske personer, der ønsker at støtte ERA's mål, kan blive støttemedlemmer. Disse medlemmer har ingen stemmeret. Minimumskontingent godkendes af generalforsamlingen.
 5. Fysiske personer, der har ydet enestående tjenester til ERA's interesser, kan blive æresmedlemmer.
 6. Formænd og næstformænd for foreningen, som har ydet foreningen enestående ydelser, kan blive æresformænd.
 7. Medlemskab i henhold til stk. 1-3 kræver en skriftlig ansøgning. Inden et medlem optages, skal medlemsklubben eller -klubberne i samme land høres. Generalforsamlingen tager stilling til ansøgningen efter behandling i bestyrelsen.
 8. Støttemedlemmer optages efter skriftlig ansøgning fra bestyrelsen.
 9. Æresmedlemmer og formænd vælges af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Medlemmer kan foreslå egnede personer til bestyrelsen.

Hvis du ønsker at blive medlem af ERA, bedes du kontakte ERA-sekretariatet. Se kontaktoplysninger nederst på denne hjemmeside.