Bliv medlem

Der er mange fordele ved at være medlem af ERA. Find dem nedenfor:

Fordele

 1. Netværk og grænseoverskridende samarbejde: ERA letter netværksdannelse og grænseoverskridende samarbejde mellem sine medlemsorganisationer. Dette giver organisationer mulighed for at dele deres ekspertise, bedste praksis og ressourcer, hvilket fremmer samarbejde og gensidig støtte.
 2. Ekspertise og videndeling: ERA medlemsorganisationer har adgang til den kollektive ekspertise og viden fra over 60 vandreorganisationer fra mere end 30 europæiske lande. De kan lære af hinandens erfaringer og få værdifuld indsigt i at tilrettelægge og skabe optimale forhold for vandreaktiviteter.
 3. Repræsentation i internationale organisationer: ERA repræsenterer sine medlemsforeningers interesser i internationale organisationer såsom Den Europæiske Union og Europarådet. Gennem denne repræsentation har medlemsorganisationer en stemme i udformningen af ​​politikker og beslutninger, der påvirker vandre- og vandreaktiviteter i hele Europa.
 4. Adgang til midler og tilskud: ERA udvikler og implementerer en finansiel strategi, som kan omfatte at søge finansieringsmuligheder og tilskud. Medlemsorganisationer kan drage fordel af disse økonomiske initiativer og støtte deres aktiviteter, projekter og infrastrukturudvikling.
 5. Marketing og kommunikationsstøtte: ERA udvikler og implementerer en marketing- og kommunikationsstrategi for at bidrage til sin forretningsmodel. Medlemsorganisationer kan drage fordel af denne strategi ved at opnå eksponering og synlighed gennem ERAs salgsfremmende indsats, som kan hjælpe med at tiltrække nye medlemmer, deltagere og sponsorer.
 6. Arrangementer og aktiviteter: ERA arrangerer forskellige begivenheder og aktiviteter, som medlemsorganisationer kan deltage i. Disse omfatter den årlige konference med workshops og generalforsamling, webinarer om forskellige emner, European Walking Day og Eurorando (afholdes hvert 5. år). Deltagelse i disse arrangementer giver netværksmuligheder og mulighed for at udveksle ideer med jævnaldrende.
 7. Certificering af førende kvalitetsstier: ERA certificerer de bedste vandreruter og stier som Leading Quality Trails – Best of Europe. Medlemsorganisationer kan arbejde hen imod at opnå denne certificering, som forbedrer omdømmet og kvaliteten af ​​deres stier og tiltrækker flere vandrere og turister.
 8. E-stier PromotionERA ejer og promoverer de 12 E-stier, som er langdistancestier, der strækker sig over en samlet længde på 75,000 km på tværs af Europa. Medlemsorganisationer kan drage fordel af promoveringen af ​​disse stier, da de tiltrækker vandrere og bidrager til udviklingen af ​​bæredygtig turisme i deres respektive regioner.
 9. Walk Leader Program: ERA kører et Walk Leader-program, som giver træning og certificering til personer, der er interesseret i at lede vandregrupper. Medlemsorganisationer kan deltage i dette program for at øge deres kapacitet til at organisere og gennemføre sikre og fornøjelige gåaktiviteter.
 10. Vandreprogram for vand: ERA kører også et Aqua Walking-program, som fokuserer på vandreaktiviteter i vandmiljøer. Medlemsorganisationer kan deltage i dette program for at udvide deres tilbud og imødekomme en bredere vifte af interesser og præferencer blandt deres medlemmer.

Samlet set giver det at være medlem af ERA vandreorganisationer muligheder for samarbejde, videndeling, repræsentation og støtte, hvilket i sidste ende kommer deres egne aktiviteter, medlemmer og vandresamfundet som helhed til gode.

Ud over de ovennævnte fordele fungerer ERA som et forum for at skabe relationer og relationer mellem sine medlemsorganisationer. Dette aspekt spiller en afgørende rolle i at fremme en følelse af fællesskab og samarbejde i det gående samfund. Her er nogle måder, hvorpå ERA letter og fremhæver dette aspekt:

 1. NetværksmulighederERA tilbyder adskillige netværksmuligheder for medlemsorganisationer. Den årlige konference, workshops og webinarer arrangeret af ERA samler repræsentanter fra medlemsorganisationer, hvilket giver dem mulighed for at forbinde, dele erfaringer og opbygge relationer. Disse arrangementer skaber en platform for netværk og etablering af frugtbare samarbejder mellem organisationer fra forskellige europæiske lande.
 2. Samarbejde og vidensdeling: Gennem ERA har medlemsorganisationer chancen for at samarbejde og dele deres viden og ekspertise. Ved at deltage i ERAs arrangementer og aktiviteter kan organisationer lære af hinanden, udveksle ideer og udforske muligheder for fælles initiativer. Dette samarbejde styrker relationerne mellem medlemsorganisationer og fremmer et støttende og samarbejdende miljø.
 3. International udvekslingERA omfatter vandreorganisationer fra over 30 europæiske lande. Denne mangfoldighed giver medlemsorganisationer en fremragende mulighed for at deltage i internationale udvekslinger. Ved at interagere med organisationer fra forskellige lande kan medlemmer få indsigt i forskellige gåkulturer, praksisser og tilgange. Denne eksponering hjælper med at udvide deres perspektiver og berige deres egne organisatoriske aktiviteter.
 4. Følelse af fællesskab: At være en del af ERA skaber en følelse af tilhørsforhold og fællesskab blandt medlemsorganisationerne. De er en del af et større kollektiv, der er dedikeret til at fremme gang, beskytte naturen og fremme gensidig forståelse. Dette fælles formål og forbindelse bidrager til et stærkt bånd og en følelse af solidaritet blandt medlemmerne.
 5. Fortalervirksomhed og repræsentationERA repræsenterer sine medlemsorganisationers interesser i internationale organisationer såsom Den Europæiske Union og Europarådet. Denne kollektive repræsentation giver medlemsorganisationer en samlet stemme og en platform til at forsvare deres bekymringer og prioriteter på et bredere niveau. Det styrker relationerne mellem medlemsorganisationer ved at arbejde sammen mod fælles mål og fælles interesser.
 6. Relationsopbygning ud over grænserERA's mission lægger vægt på grænseoverskridende samarbejde og respekt for medlemsorganisationernes værdier og ekspertise. Ved aktivt at fremme grænseoverskridende initiativer og fremme samarbejde hjælper ERA med at opbygge relationer, der overskrider nationale grænser. Dette aspekt tilskynder medlemsorganisationer til at skabe forbindelser med organisationer fra forskellige lande og arbejde sammen om internationale projekter, styrke deres bånd og fremme interkulturel forståelse.

Sammenfattende er ERA's rolle som et forum for at skabe relationer og relationer mellem dets medlemsorganisationer et afgørende aspekt af de fordele, det tilbyder. Ved at tilbyde netværksmuligheder, facilitere samarbejde og videndeling, fremme en følelse af fællesskab og tilskynde til international udveksling, styrker ERA båndene mellem medlemsorganisationer og fremmer et støttende og indbyrdes forbundne vandrefællesskab i hele Europa.


organisatorisk kan blive medlem af ERA.

Der er forskellige kategorier af medlemskaber:

 • Fuldstændige medlemmer
 • Associerede medlemmer
 • Tilknyttede medlemmer
 • Støtte medlemmer
 • Æresmedlemmer og præsidenter

Uddrag af ERA-forfatningen:

 1. Fuldstændige medlemmer kan være juridiske enheder, der arbejder på frivillig basis eller er nonprofiterende. De har deres sæde på det geografiske Europas territorium og tjener forfatningens formål.
  Stiftende medlemmer har fortsættelsesret.
 2. Associerede medlemmer kan være juridiske enheder med økonomisk overskud, som har deres sæde på det geografiske Europas territorium og tjener forfatningens formål. Disse medlemmer har kun stemmeret ved fastsættelse af kontingent.
 3. Tilknyttede medlemmer kan være juridiske enheder, der accepterer de mål, der er fastsat i forfatningen, og som er baseret uden for Europa. Disse medlemmer har kun stemmeret ved fastsættelse af kontingent.
 4. Alle juridiske og fysiske personer, der ønsker at støtte ERA's mål, kan blive støttemedlemmer. Disse medlemmer har ingen stemmeret. Minimumskontingent godkendes af generalforsamlingen.
 5. Fysiske personer, der har ydet enestående tjenester til ERA's interesser, kan blive æresmedlemmer.
 6. Formænd og næstformænd for foreningen, som har ydet foreningen enestående ydelser, kan blive æresformænd.
 7. Medlemskab i henhold til stk. 1-3 kræver en skriftlig ansøgning. Inden et medlem optages, skal medlemsklubben eller -klubberne i samme land høres. Generalforsamlingen tager stilling til ansøgningen efter behandling i bestyrelsen.
 8. Støttemedlemmer optages efter skriftlig ansøgning fra bestyrelsen.
 9. Æresmedlemmer og formænd vælges af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Medlemmer kan foreslå egnede personer til bestyrelsen.

Hvis du ønsker at blive medlem af ERA, bedes du kontakte ERA-sekretariatet. Se kontaktoplysninger nederst på denne hjemmeside.