ERA Green Trails certificering

øverste foto: Mikaela Videll

Introduktion

Den europæiske grønne aftale har relevans for de udfordringer og mål, der er forbundet med udendørs turisme i Europa. The Green Deal er en omfattende køreplan og et sæt politiske initiativer introduceret af Den Europæiske Union (EU) for at håndtere klimaændringer, fremme bæredygtighed og overgang til en grønnere økonomi. Ved at tilpasse vores aktiviteter til målene og principperne i den europæiske grønne aftale kan ERA styrke vores rolle i at fremme bæredygtig udendørs turisme og bidrage til de bredere bæredygtighedsmål, som EU har sat. 

Kernen i ERA's mission er fortalervirksomhed for bæredygtig praksis inden for udendørs turisme.
ERAs forpligtelse til bæredygtig udvikling af stier giver vandrere uovertrufne muligheder for at fordybe sig i kontinentets mest fantastiske naturlige vidundere. 
Udendørsturisme i Europa er en populær og voksende trend. Mange rejsende er tiltrukket af Europas mangfoldige landskaber, rige kulturarv og muligheder for udendørsaktiviteter. 
Europa tilbyder en bred vifte af muligheder for udendørs turisme, herunder vandreture, cykling, skiløb, dyreliv og eventyrsport.  

Forklaring

Der har også været en stigende interesse for bæredygtig og miljøvenlig turisme, som ofte involverer udendørsaktiviteter. Rejsende søger oplevelser, der giver dem mulighed for at forbinde sig med naturen, reducere deres miljøpåvirkning og støtte lokalsamfund.

Mens udendørs turisme bringer adskillige fordele, såsom økonomisk vækst, kulturel udveksling og værdsættelse af naturen, kan det også udgøre visse udfordringer. 

Her er nogle problemer forbundet med den stigende udendørs turisme: 

1. Miljøpåvirkning: Tilstrømningen af ​​turister kan lægge pres på skrøbelige økosystemer og naturressourcer. Aktiviteter som vandreture, camping og terrænkørsel kan føre til forringelse af levesteder, jorderosion, forurening og forstyrrelse af dyrelivet. 

2. Overbelægning: Populære udendørsdestinationer kan blive overfyldte, især i højsæsonen, hvilket fører til overbelastning, lange køer og en formindsket besøgsoplevelse. Overbelægning kan også føre til øget støjniveau, affald og konflikter mellem turister og lokalsamfund.

3. Infrastrukturbelastning: Hurtige stigninger i turismen kan belaste den eksisterende infrastruktur, herunder transportsystemer, indkvartering og faciliteter som toiletter og affaldshåndtering. Utilstrækkelig infrastruktur kan føre til utilstrækkelige tjenester og et fald i den samlede besøgendes oplevelse. 

4. Kulturelle påvirkninger: Ustyret turismevækst kan føre til varegørelse af lokale kulturer, udhuling af traditionelle praksisser og tab af autenticitet. Lokalsamfund kan stå over for udfordringer såsom øgede leveomkostninger, ændringer i traditionelle erhverv og konflikter om ressourcer.

5. Overturisme: Visse populære destinationer kan lide under overturisme, hvor det store antal besøgende overvælder områdets bæreevne. Dette kan føre til øgede priser, forringelse af lokal infrastruktur og en negativ indvirkning på livskvaliteten for beboerne.

6. Ikke-bæredygtig praksis: Nogle turister kan engagere sig i ubæredygtig praksis, såsom at efterlade affald, beskadige flora og fauna eller deltage i ulovlige aktiviteter. Manglende bevidsthed og uansvarlig adfærd kan have langvarige negative effekter på miljøet og lokalsamfundene. 

Konklusion

ERA erkender, at ingen enkelt organisation kan tackle udfordringerne ved bæredygtig udendørs turisme alene. Ved at fremme samarbejde og partnerskaber vil foreningen gerne samle medlemsorganisationer, turistorganisationer, miljøgrupper og statslige organer. Gennem delt ekspertise og ressourcer maksimerer ERA sin virkning og bidrager til udviklingen af ​​sammenhængende og bæredygtige turismepolitikker og -initiativer i hele Europa. 

ERA kan etablere sporretningslinjer og certificeringsprogrammer, der tilskynder til bæredygtig udvikling og forvaltning af spor. Disse retningslinjer kan dække aspekter som stidesign, skiltning, erosionskontrol, affaldshåndtering og sikkerhedsforanstaltninger. Certificeringsprogrammer kan genkende og fremme stier, der overholder bæredygtig praksis, og giver vandrere sikkerhed for ansvarlige og velholdte ruter. 

Det er DERFOR ERA ønsker at implementere ERA Green Trails-certificeringen. 

Disse kriterier kan tjene som grundlag for et certificeringssystem: 
Miljømæssig bæredygtighed; Bevaring af kultur- og kulturarv; Sikkerhed og tilgængelighed; Ansvarlig besøgendes adfærd og samfundsengagement og økonomisk indvirkning.

Certificeringssystemet udviklet af ERA kunne involvere et klassificerings- eller mærkningssystem, der angiver niveauet for overholdelse af disse kriterier for hvert spor.
Stier, der opfylder et foruddefineret sæt standarder, kan blive tildelt en certificering eller et mærke fra ERA, hvilket indikerer deres forpligtelse til bæredygtig vandring og ansvarlig udendørs turisme.
Certificeringsprocessen kan involvere selvevaluering af sporforvaltere, inspektioner af stedet foretaget af ERA-repræsentanter og periodiske evalueringer for at sikre løbende overholdelse. 

ERA OPKALD

ERA har til hensigt at afholde et webinar om 22. november 2023 fra kl. 17 CET at informere og diskutere ideerne og den mulige vej foran ERA GREEN TRAILS.  

Tilmeld dig webinaret HER for at høre mere om certificeringssystemets kriterier og niveauer og diskutere ideerne. 

VI VIL DISKUTERE MED DIG OG HØRE DIN STEMME!