ERA Vinterbestyrelsesmøde

European Ramblers Association (ERA) bestyrelsesmøde fandt sted fra den 22. til den 25. februar 2024 i Mandelieu-la-Napoule, Frankrig, med en venlig støtte fra Centre Expo Congres. Mødet bød alle bestyrelsesmedlemmer velkommen og fokuserede på flere nøgleområder, herunder strategiske planer, økonomi og projektopdateringer.

1. Strategisk planlægning: Bestyrelsen gennemgik ERA's strategiske planer for 2024 og identificerede områder, der kræver opmærksomhed, såsom finansiering, medlemsinvolvering og grænseoverskridende aktiviteter. Det blev bemærket, at den nuværende status ikke stemte helt overens med nøgleresultatindikatorerne for 2024.

2. Økonomisk gennemgang: Finansielle drøftelser dækkede den økonomiske oversigt for 2023 og fremskrivninger for 2024-2028. Bestyrelsen fremhævede behovet for at sikre yderligere €5,000 til 2024-budgettet og diskuterede forskellige strategier, herunder crowdfunding og særlige donationer.

3. Arbejdsgrupper og projekter: Der blev leveret opdateringer om forskellige arbejdsgrupper og projekter, herunder LQT-BE (Leading Quality Trails – Best of Europe), europæiske vandrebegivenheder og beskyttelse af waymarking. Bestyrelsen drøftede også deltagelse i flere EU-finansierede projekter og behovet for fremskridt i Green Trails initiativet.

4. Medlemsorganisationer: Bestyrelsen henvendte sig til potentielle nye medlemmer fra Irland, Rumænien og Albanien. Der blev udarbejdet et spørgeskema til medlemsorganisationer, som skal distribueres i det kommende ERA-forårswebinar "Udvidelse af individuelle medlemmer i medlemsorganisationer".

5. Begivenheder og kommunikation: Planer for European Walking Day 2024 blev diskuteret med forslag til mottoer for de kommende år. Derudover blev opdateringer om ERA-webinarer og konferencer delt, herunder emner og koncepter for efterårets webinarer til fremtidige begivenheder.

6. Partnerskaber og samarbejder: En kontrakt med International Aqua Walking (IAW) blev underskrevet for at sikre de igangværende aqua walking spil og sprede denne stigende aktivitet blandt ERA-medlemmerne. Bestyrelsen fremhævede også vigtigheden af ​​løbende samarbejder og fremtidige engagementer.

En underskrevet kontrakt mellem ERA og IAW
Første rå, fra venstre: Arnaud Fantapié (IAW-præsident), Boris Mićići (ERA-præsident)
Anden rå, fra venstre – medlemmer af ERA bestyrelse: Steen Kobberoe-Hansen, Angelo Michele Latorre, Gerhard Ermischer, Sophie Chipon, Rúben Jordao, Asnate Ziemele

Mødet sluttede med planlægning af fremtidige bestyrelsesmøder og diskussioner om yderligere emner såsom ERA's repræsentation i festivaler og potentielle samarbejder med Mediterranean Trails Network.