Ramme for gåguide/lederuddannelse

Uddannelse af vandreguider i European Ramblers' Association (ERA)

Som det fremgår af "Deklaration af Marcoussis" går tilbage til maj 2005, en fælles europæisk standard for uddannelse af vandreguider er nødvendig. 


1. Hvorfor har vi brug for kvalificeret uddannelse?

Vandring er en aktivitet, som i sammenhæng med et ønske om at opdage og forstå naturlige og menneskelige miljøer skaber en passion for at dele i en atmosfære af goodwill. Et tidsfordriv, der kræver udholdenhed, vandreture kræver et minimum af viden og forberedelse til gengæld for et maksimum af glæde og sikkerhed. I den sociale sammenhæng er det absolut nødvendigt, at dets arrangører stoler på ledere, der er både kompetente og kvalificerede. Håndtering af vandreture kræver blandt andet, at visse regler følges.

 • At være fortrolig med ruten i detaljer, vejrforholdene og eventuelle særlige aspekter af det valgte miljø.
 • At forberede sig ved at bedømme festens fysiske form, tidsplanen og ved at tilegne sig viden om terrænet, der skal krydses.
 • At forsyne sig med det rigtige udstyr for at sikre beskyttelse og sikkerhed for festen.
 • At handle på en passende måde, der sparer indsats, ved at forblive opmærksom på mulige risici og ved at respektere omgivelserne.
 • At tilpasse sig udviklende forhold, partiets evner, ruteændringer og vide, hvornår man skal vende tilbage, hvis forholdene forværres.

For at imødekomme disse krav er lederuddannelse en absolut nødvendighed. Et træningsprogram med en fælles kerne i hvert land skal udvikle sig hen imod et passende kompetenceniveau til at styre og organisere vandreture som en aktivitet. Hvert program skal derfor indeholde tre elementer:

 • Tekniske færdigheder
 • Sociale færdigheder
 • Respekt for miljøet og kulturarven

Fornøjelsen ved at vandre er sikret ved at overholde visse regler, og den sociale gruppesammenhæng er det bedste miljø at bidrage til dette ved en grundig tilrettelæggelse af aktiviteten og ledelse af høj kvalitet.


2. Uddannelse af vandreguider / Vejledere til beskyttede naturområder  

Uddannelsen af ​​vandreguider er et vigtigt led i bestræbelserne på at optimere og sikre kvaliteten af ​​guidede ture. Med hensyn til emnerne ”vandring i naturen og lokalhistorie/geografi” er det grundlaget for en fælles oplevelsesrig gåtur. De ting, en vandrer gerne vil vide om natur og kultur, formidles til ham under guidede udflugter arrangeret af vandreforeninger i Europa. Derfor er uddannelse af vandreguider også et omdrejningspunkt for European Ramblers' Association (ERA).


3. Mål

Uddannelsen af ​​vandreguider optager vandreforeningernes hovedanliggender: at begejstre folk til at gå og introducere dem til de kulturelle og naturskønne særlige forhold i vores lande. Formålet med disse kurser er uddannelse af interesserede klubmedlemmer, men også af ikke-medlemmer, til vandreguider og til certificerede guider til beskyttede naturområder, der kan videregive deres viden inden for natur, kultur og vandrespecifikke temaer i løbet af guidede ture arrangeret af vandreforeningernes lokale afdelinger eller af andre. Målet med disse gåture er at kombinere fysisk træning, sanselige opfattelser samt følelser og fornemmelser til en total gåoplevelse.


4. Hvilken vandrespecifik viden skal en vandreguide have?

Principper: Vandreguidens/vejlederens funktion til vandreforeningernes beskyttede naturområder er selvstændigt at tilrettelægge vandreture, at gennemføre dem med grupper og passe deltagerne. Under vandreturen skal vandreguiden/guiden til fredede naturområder videregiver sin viden om sammenhængen mellem natur, kultur og historie på landet og dets beboere. Han peger på behovet for beskyttelse af naturen og mulige praktiske foranstaltninger. Betingelser for optagelse på uddannelsen er:

 • 18 år gammel
 • Bevis for påkrævet deltagelse i førstehjælpskurset (højst tre år tilbage)
 • Fysisk form for at deltage i træningen
  • Betingelse for at deltage i træningsarrangementer (Vandreture)

Uddannelsens emner

Dagsvandringen / guidede ture: Forberedelse, realisering og opfølgning af dagsvandringer / guidede ture
Miljøerfaring, målgruppeorienteret gangplanlægning

Gåtur på flere dage: Planlægning og forberedelse, koncept
Organisering og realisering, opfølgning
Øvelser
Planlægning af en vandretur: Definition af rute, ruteafstand, beregning af gangtid, fremdriftsplanlægning af dagsture
Sundhedsbeskyttelse
Ernæring, tilstand, påklædning og førstehjælp til vandrere, adfærd i nødstilfælde
Sikkerhedstræning
Udstyr
Kommunikations- og ledelsesdidaktik:Retorik, ytringsfrihed, effektiv brug af værktøjer: kort, kompas, GPS.
Vandrekortet/fritidskortet: struktur og indhold, fortolkning og håndtering.
Grundlæggende designkrav til terrænformer
Adfærd i det åbne terræn, meteorologi
Vandreguidens pligter, juridiske spørgsmål og ansvarsspørgsmål, rejselovgivning, forsikring til udlandet
Ledelsesspørgsmål, beregning og afgifter
Menneskeheden – kultur – landskab: Genesis og geologi, klima- og vegetationsudvikling, landbrug og skovbrug, former for landdistriktsforvaltning, bæredygtig brug af jord, påstande om udnyttelse, sociale krav
Udvikling af regional økonomi (håndværk, industri, transport, tjenesteydelser)
Turisme
Grundlæggende information om den regionale historie, udvikling af kulturlandskabet (bygninger, arkitektoniske stilarter)

Regionens naturhistoriske grundlag: Levende rum og deres betydning for planter og dyr, regionens økologiske systemer
Menneskeheden – kultur – landskab: Regionale kulturer, regional folklore, bevaringsgrundlag, regionale og overregionale modeller, kategorier af beskyttede områder, naturbeskyttelseskontrakter, programmer for kulturlandskaber, bæredygtigt landskab og regional udvikling
Turisme: Hvad er turisme? Hvordan virker det? Turismemarkedsføring, marchantisering af vandrearrangementer, chancer for samarbejder
Kommunikation: Introduktion, grundlag og teori om kommunikation, kommunikationsformer, bevidst og ubevidst kommunikation, kommunikationsforstyrrelser, tale- og åndedrætsteknikker, kropssprog for vandreguider
Praktiske øvelser i teamwork og rollespil
Natur- og oplevelsespædagogik: Grundlag af natur- og oplevelsespædagogikken, naturen som økologisk uddannelsessted. Agtelse for landskabet, karakterisering af varierende målgrupper, grundlæggende tips til lederskab i naturen
Planlægning af guidede ture, genkendelse og præsentation af naturfænomener
Eventyrorienteret præsentation af landskab
Afsluttende diskussion eventyrpædagogik
Diskussion af lektier, der fulgte med kurset
Skriftlig eksamen
Løsning af spørgsmål på et spørgeskema (multiple choice): Udarbejdelse af en vandretur med beskrivelse og pressemeddelelse
Praktisk eksamen: Afsluttende vandretur med korte foredrag af deltagerne om forberedte emner.

Træning organisationer

For uddannelsesmuligheder i dit land, kontakt din lokale vandreorganisation for mere information.