Erasmus+ projekt

Forbedring af god styring af klatring og bjergbestigning i Europa

The presidium established an agreement with its partner the European Union of Mountainnering Associations (EUMA) and became a partner in the ERASMUS+ project “Improvement of good governance of climbing and mountaineering in Europe”, together with the Czech Mountaineering Association (Český horolezecký svaz), Deutscher  Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Planinska Zveza Slovenije (ERA member), Macedonian Mountain Sport Federation (ERA member) and the Charles University of Prague. The main project objective was to set up and implement principles of good governance in hiking, mountaineering and climbing sports at the European level. There were 3 key issues (mountain huts, mountain trails and rock climbing areas) identified as a fundamental framework for climbing and mountaineering infrastructure in Europe. The project had three consequent phases: initial, strategy and implementation phase.
The project lasted for 3 years and ERA was represented by its experts in each key issue.

The project has created mechanisms for implementing good governance principles not only within the EUMA itself, but also through the transfer of good governance principles to its members. Within the main goal, the project focused mainly on following good governance principles, which will be implemented:

 • klar definition af mål og strategisk plan for EUMA
 • definition af interessenter, deres roller og måder at involvere dem på
 • opstilling af kommunikations-, beslutningstagnings- og implementeringsstrukturer for EUMA's strategiske plan
 • opstilling af europæiske etiske kodekser, anbefalinger, eksempler på god praksis og standarder for udvalgte emner

Implementation of selected good governance principles was reached through following partial objectives:

 • analysere state of the art for de 3 foruddefinerede problemstillinger med refleksion over udvalgte principper for god regeringsførelse (interessenter, kommunikation osv.)
 • ud fra analysen definere det strategiske koncept, struktur og mekanismer, hvordan EUMA skal arbejde i samarbejde med sine medlemmer
 • implementere indledende aktiviteter og multiplikationsaktiviteter, som starter EUMAs strategiske koncept

I løbet af foråret 2022 blev der arrangeret Multiplier Sports Events for at diskutere hovedemnerne med eksperter fra hele Europa.

MSE Trails: 1.-3. april 2022, Bechyně, Tjekkiet
29 deltagere fra 13 lande diskuterede:

 • Trail definition
 • Generelle retningslinjer for vejafmærkning
 • Waymarking i Europa (brochure)
 • Via Ferratas og sikrede stier
 • Fremtidig europæisk sporstrategi
 • Trail management
 • Stiernes retlige status
 • Trail database
 • Praktisk udflugt: Leading Quality Trail-Best of Europe & Via ferrata


MSE Rock Areas: 8. – 10. april 2022, Osp, Slovenien
31 deltagere fra 10 lande

 • Etisk kodeks
 • "Do" og "Don't" på bolte
 • European Bolting fundet
 • Styring af klatreområde
 • Fremtidig europæisk klatringsstrategi
 • Problemer med klatreområder
 • Rebolting
 • Kursusstandarder
 • Fremtidigt format


MSE Huts: 1. – 2. maj 2022, Skopje, N. Makedonien (sammen med GA for EUMA)
26 deltagere mødtes for at diskutere hovedmålene som:

 • at præsentere resultater af WG hytter/Erasmus+
 • at vise muligheder for at løse miljøproblemerne på hytter
 • at netværke mellem foreningerne om spørgsmål med hytter
 • at forestille sig den store regel, hytter har i turist- og beskyttelsesspørgsmål

The whole project ends by 31 December 2022. The steps to finish the project were conducted 2nd December 2022 in Munich:

 • at integrere feedback fra MSE'erne
 • at sætte foranstaltninger til strategien
 • at færdiggøre definitionerne
 • at bygge den nye database
 • at offentliggøre resultaterne

Arbejdsgruppe: STIER

One of the important outputs of this project under the working group “trails” was the waymarking brochure called “Waymarking in Europe”, a reference book on how the waymarking is done in Europe. The brochure includes a description of 44 waymarking systems in 34 European countries and in addition, an overview table with signs across Europe. The book was created for the walkers, who decides to walk in the unknown country and understand the signs and signposts they should lead them safely to the destination.

For opdateringer og forbedringer pls. kontakt: sekretariat@era-ewv-ferp.com


Præsentationer på det afsluttende ERASMUS+ projektmøde den 2. december 2023 i München:


The boards of EUMA and ERA will meet in the beginning of 2023 to discuss the way-ahead on the implementation.