Mission

ERA praktiserer samarbejde mellem organisationer ved at sikre respektfuld behandling, ekspertise og værdier i alle emner vedrørende vandring.

Vision

ERA er velkendt over hele Europa som anerkendt ekspert i alle vandreemner og er en relevant, proaktiv og troværdig partner.

Mål

ERA vil:

a) fremme vandre- og bjergbestigningsaktiviteter, omsorg for og pleje af landskabet, beskyttelse af natur og miljø;
b) fremme oprettelse og markering af europæiske langdistancestier, beskyttelse af disse og andre internationale stier og sikring af deres fortsatte eksistens;
c) fremme beskyttelse og videreudvikling af både rettigheder og traditioner med hensyn til at krydse grænser i europæiske lande og Europas kulturarv;
d) søge at bevare retten til adgang til al jord og at skabe denne ret, hvor den hidtil ikke har været garanteret; dette mål er sekundært i forhold til beskyttelsen af ​​det naturlige miljø;
e) fremme styrkelse af den gensidige forståelse mellem mennesker;
f) fremme repræsentation af medlemsforeningers interesser i internationale organisationer såsom Den Europæiske Union og Europarådet;
g) fremme styrkelse af menneskers bevidsthed om, at fysisk aktivitet er en af ​​forudsætningerne for et sundt liv.

Planerne fra 2019 og frem er

Give fordele for vores medlemsorganisationer.

Forberede, organisere, stimulere og støtte vandrebegivenheder og aktiviteter.

Arbejd aktivt med fysiske netværk af fjernvandreveje og kvalitetsvandreveje.

Etablere og vedligeholde samarbejde med EU-organer og relevante internationale organisationer og agenturer, der arbejder inden for områder som ungdom og sundhed.

Udvikle og implementere en finansiel strategi.

Udvikle og implementere en marketing- og kommunikationsstrategi for at bidrage til vores forretningsmodel. 

ERA Strategiske planer 2024