Να είστε ενεργός στις διαδρομές E

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο ERA σας ενθαρρύνει να περπατήσετε στα μονοπάτια E εντός της περιόδου από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου κάτω από το Motto: # ενεργητικός στις # διαδρομές.