Συνέδριο ERA 2021

Συνέδριο ERA 2021 έχει τελειώσει.

Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές για τις καλές μέρες στο όμορφο Σίμπιου.