Πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το 11ο Ετήσιο Συμβουλευτικό Φόρουμ ξεκίνησε στα Χανιά της Κρήτης (Ελλάδα).

Η ERA συμμετέχει για πρώτη φορά με το καθεστώς Συμμετοχικό.