Ο ERA έχει συμμετοχικό καθεστώς με το Συμβούλιο της Ευρώπης

Η European Ramblers' Association (ERA) έχει λάβει καθεστώς συμμετοχής στο Συμβούλιο της Ευρώπης από τις 11 Οκτωβρίου 2022.

Η καλύτερη Συνέδριο Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο των ΜΚΟ που απολαμβάνει συμμετοχικό καθεστώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Λειτουργεί ως πλατφόρμα όπου η κοινωνία των πολιτών μπορεί να αλληλεπιδρά με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την επίτευξη των στόχων του. Προωθεί επίσης τη συμμετοχική δημοκρατία, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

Πληροφορίες για εκδηλώσεις και νέα από το Συνέδριο των ΜΚΟ δημοσιεύονται τακτικά στον ιστότοπο (www.coe.int/ngo). Η επόμενη Σύνοδος της Διάσκεψης των ΜΚΟ θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 26 Απριλίου 2023.