53ο Συνέδριο ΕΧΕ – Πρακτικά

Τα τελικά έγγραφα σχετικά με την 53η διάσκεψη ERA που πραγματοποιήθηκε στο Helsingør της Δανίας είναι έτοιμα για λήψη και στις τρεις γλώσσες. Αυτά είναι τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2022 και η Περίληψη των συνεδριών τεχνογνωσίας που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Ευχαριστούμε τους διοργανωτές του Dansk Vandrelaug για την τέλεια διοργάνωση.