Πιστοποιητικά e-paths

Οι ERA βραβεύουν τους περιπατητές που έχουν χρησιμοποιήσει τα E-paths με εξαιρετικό τρόπο, μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό.

Το έτος 2020, οι ακόλουθοι περιπατητές χρησιμοποίησαν E-path με εξαιρετικό τρόπο και εκπλήρωσαν τους κανόνες για να λάβουν τα πιστοποιητικά E-path.

Πιστοποιητικό 1:
Το ίδιο E-path πρέπει να περπατηθεί σε 3 διαφορετικές χώρες, με το ελάχιστο όριο των 50 km σε κάθε χώρα, να ολοκληρωθεί εντός 3 διαδοχικών ετών:
Lis Nielsen, DK
Rob Franssen, NL
Detlef Körner, Δ
Ulrich Link, Δ
Ντάνιελ Σίκαμπ, Δ
Iwan Oprins, NL
Marleen Tonissen, NL

Rob Vaessens, NL
Boudewijn Blom-Hertbeek, NL

John Pucknell, GB


Πιστοποιητικό 2:
Το βραβείο απονέμεται σε ένα άτομο που έχει περπατήσει σε τουλάχιστον 6 διαφορετικές E-διαδρομές, μέσα σε 3 συνεχόμενα χρόνια, το ελάχιστο είναι 20 kms ανά περίπατο:
Rob Franssen, NL
Boudewijn Blom-Hertbeek, NL
Bernd Przygoda, D

Συγχαρητήρια! Όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι περιπατητές E-path είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν αίτηση. Παρακαλώ δείτε τις συνθήκες εδώ.