E9

Το E9 είναι το E-path του Ατλαντικού και της Βαλτικής Το Ε9 είναι 5.500 χιλιόμετρα και περνά Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Βρετανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Germany, Poland. Latvia Estonia.  


Τα δεδομένα στις εθνικές σελίδες είναι δεδομένα, τα οποία επαληθεύονται από τον ERA.