Ποιοι Είμαστε

Ευρωπαϊκή Ένωση Ramblers είναι ένας οργανισμός ομπρέλα που αποτελείται από 65 οργανώσεις πεζοπορίας από 35 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι οργανώσεις έχουν συνολικά περισσότερα από 3 εκατομμύρια μεμονωμένα μέλη.