Ευρωράντο

Το 2000–2001, η ERA διοργάνωσε την πρώτη πανευρωπαϊκή εκδήλωση – EURORANDO 2001. Αυτή η εκδήλωση είναι πλέον παράδοση, με την ERA να τη διοργανώνει κάθε 5 χρόνια.

Η ιδέα της καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού κινήματος-που ονομάζεται EURORANDO-ως ένα παραδοσιακό ευρωπαϊκό γεγονός πεζοπορίας (επαναλαμβάνεται κάθε πέντε χρόνια, κάθε φορά σε διαφορετική χώρα, κάθε φορά με νέο σύνθημα) ξεκίνησε μετά τη δεύτερη διοργάνωση EURORANDO το 2006.

Οι εκδηλώσεις προωθούν τους αμοιβαίους στόχους των ευρωπαϊκών συλλόγων περιπατητών, οι οποίοι είναι

  • κατανόηση και προστασία της υπαίθρου
  • εκμάθηση της ιστορίας και προστασία των ιστορικών παραδόσεων και δομών
  • αμοιβαία κατανόηση ανθρώπων από διάφορα μέρη της Ευρώπης

Eurorando 2021-22

Eurorando 2021-22 πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2022 με το σύνθημα ΦΙΛΙΑ.


Προηγούμενο Eurorandos