Ο ERA εκδίδει ενημερωτικά δελτία στους οργανισμούς-μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι πληροφορίες στα ενημερωτικά δελτία είναι πραγματικές και σχετικές πληροφορίες για τους οργανισμούς και τα μέλη.

Τα ενημερωτικά δελτία εκδίδονται σε 3 γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.


Διαβάστε τα τελευταία ενημερωτικά δελτία εδώ

Στο ενημερωτικό δελτίο μπορείτε να μεταφράσετε το αγγλικό ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα που προτιμάτε:


Κάντε εγγραφή

Λάβετε τα τελευταία νέα από τον ERA απευθείας στα εισερχόμενά σας

Μπορείς συνεισφέρω στα ενημερωτικά δελτία εδώ:


Κατάργηση εγγραφής

Εάν θέλετε να διαγραφείτε ένα ενημερωτικό δελτίο, μπορείτε να το διαγραφείτε στο κάτω μέρος του συγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου ή να το καταργήσετε εδώ: