Γίνε μέλος

Υπάρχουν πολλά οφέλη από το να είσαι μέλος της ERA. Βρείτε τα παρακάτω:

Oφέλη

 1. Δικτύωση και Διασυνοριακή Συνεργασία: Ο ERA διευκολύνει τη δικτύωση και τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών-μελών του. Αυτό επιτρέπει στους οργανισμούς να μοιράζονται την τεχνογνωσία, τις βέλτιστες πρακτικές και τους πόρους τους, ενισχύοντας τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη.
 2. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και γνώσης: Οι οργανώσεις-μέλη του ERA έχουν πρόσβαση στη συλλογική τεχνογνωσία και γνώση περισσότερων από 60 οργανώσεων πεζοπορίας από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Μπορούν να μάθουν ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την οργάνωση και τη δημιουργία βέλτιστων συνθηκών για δραστηριότητες πεζοπορίας.
 3. Εκπροσώπηση σε Διεθνείς Οργανισμούς: Η ERA εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ενώσεων-μελών της σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μέσω αυτής της εκπροσώπησης, οι οργανώσεις-μέλη έχουν φωνή στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων που επηρεάζουν τις δραστηριότητες πεζοπορίας και πεζοπορίας σε όλη την Ευρώπη.
 4. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις: Ο ERA αναπτύσσει και εφαρμόζει μια οικονομική στρατηγική, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης και επιχορηγήσεων. Οι οργανισμοί-μέλη μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις οικονομικές πρωτοβουλίες, υποστηρίζοντας τις δραστηριότητές τους, τα έργα και την ανάπτυξη υποδομών.
 5. Υποστήριξη Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: Η ERA αναπτύσσει και εφαρμόζει στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνίας για να συμβάλει στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Οι οργανισμοί-μέλη μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη στρατηγική αποκτώντας έκθεση και προβολή μέσω των προσπαθειών προώθησης της ERA, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην προσέλκυση νέων μελών, συμμετεχόντων και χορηγών.
 6. Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες: Η ERA διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι οργανώσεις-μέλη. Αυτές περιλαμβάνουν το ετήσιο συνέδριο με εργαστήρια και τη γενική συνέλευση, διαδικτυακά σεμινάρια με διάφορα θέματα, την Ευρωπαϊκή Ημέρα Περπάτημα και το Eurorando (που πραγματοποιείται κάθε 5 χρόνια). Η συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης και την ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών με συνομηλίκους.
 7. Πιστοποίηση Leading Quality Trails: Η ERA πιστοποιεί τις καλύτερες διαδρομές και μονοπάτια πεζοπορίας ως Μονοπάτια Κορυφαίας Ποιότητας – Best of Europe. Οι οργανισμοί-μέλη μπορούν να εργαστούν για την επίτευξη αυτής της πιστοποίησης, η οποία ενισχύει τη φήμη και την ποιότητα των μονοπατιών τους, προσελκύοντας περισσότερους περιπατητές και τουρίστες.
 8. Προώθηση ηλεκτρονικών διαδρομών: Η ERA κατέχει και προωθεί τα 12 μονοπάτια E, τα οποία είναι μονοπάτια μεγάλων αποστάσεων με συνολικό μήκος 75,000 km σε όλη την Ευρώπη. Οι οργανώσεις-μέλη μπορούν να επωφεληθούν από την προώθηση αυτών των μονοπατιών, καθώς προσελκύουν πεζοπόρους και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στις αντίστοιχες περιοχές τους.
 9. Πρόγραμμα Walk Leader: Η ERA τρέχει ένα πρόγραμμα Walk Leader, το οποίο παρέχει εκπαίδευση και πιστοποίηση σε άτομα που ενδιαφέρονται για κορυφαίες ομάδες πεζοπορίας. Οι οργανώσεις-μέλη μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα για να ενισχύσουν την ικανότητά τους να οργανώνουν και να διεξάγουν ασφαλείς και ευχάριστες δραστηριότητες πεζοπορίας.
 10. Πρόγραμμα Aqua Walking: Η ERA εκτελεί επίσης ένα πρόγραμμα Aqua Walking, το οποίο εστιάζει σε δραστηριότητες πεζοπορίας σε υδάτινα περιβάλλοντα. Οι οργανώσεις-μέλη μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα για να επεκτείνουν τις προσφορές τους και να καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόντων και προτιμήσεων μεταξύ των μελών τους.

Συνολικά, το να είσαι μέλος του ERA παρέχει σε οργανισμούς που περπατούν ευκαιρίες συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων, εκπροσώπησης και υποστήριξης, ωφελώντας τελικά τις δικές τους δραστηριότητες, τα μέλη και την κοινότητα των περιπατητών συνολικά.

Εκτός από τα οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω, η ERA χρησιμεύει ως φόρουμ για τη δημιουργία σχέσεων και σχέσεων μεταξύ των οργανισμών-μελών της. Αυτή η πτυχή παίζει ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας και της συνεργασίας εντός της κοινότητας που περπατά. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους η ERA διευκολύνει και τονίζει αυτήν την πτυχή:

 1. Ευκαιρίες δικτύωσης: Η ERA παρέχει πολυάριθμες ευκαιρίες δικτύωσης για οργανισμούς μέλη. Το ετήσιο συνέδριο, τα εργαστήρια και τα διαδικτυακά σεμινάρια που διοργανώνει η ERA συγκεντρώνουν εκπροσώπους από οργανισμούς-μέλη, επιτρέποντάς τους να συνδεθούν, να μοιραστούν εμπειρίες και να δημιουργήσουν σχέσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις δημιουργούν μια πλατφόρμα δικτύωσης και δημιουργίας γόνιμων συνεργασιών μεταξύ οργανισμών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
 2. Συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων: Μέσω του ERA, οι οργανισμοί-μέλη έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να μοιραστούν τη γνώση και την τεχνογνωσία τους. Συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του ERA, οι οργανισμοί μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλον, να ανταλλάξουν ιδέες και να διερευνήσουν δυνατότητες για κοινές πρωτοβουλίες. Αυτή η συνεργασία ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών-μελών και ενθαρρύνει ένα υποστηρικτικό και συνεργατικό περιβάλλον.
 3. Διεθνές Ανταλλαγή: Η ERA περιλαμβάνει οργανώσεις πεζοπορίας από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η ποικιλομορφία παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για τους οργανισμούς-μέλη να συμμετάσχουν σε διεθνείς ανταλλαγές. Αλληλεπιδρώντας με οργανισμούς από διαφορετικές χώρες, τα μέλη μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις για διαφορετικές κουλτούρες, πρακτικές και προσεγγίσεις πεζοπορίας. Αυτή η έκθεση βοηθά στη διεύρυνση των προοπτικών τους και στον εμπλουτισμό των δικών τους οργανωτικών δραστηριοτήτων.
 4. Αίσθηση της κοινότητας: Το να είσαι μέλος του ERA δημιουργεί την αίσθηση του ανήκειν και της κοινότητας μεταξύ των οργανισμών-μελών. Αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης συλλογικότητας αφιερωμένης στην προώθηση του περπατήματος, στην προστασία της φύσης και στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης. Αυτός ο κοινός σκοπός και η σύνδεση συμβάλλουν σε έναν ισχυρό δεσμό και μια αίσθηση αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.
 5. Συνηγορία και Εκπροσώπηση: Η ERA εκπροσωπεί τα συμφέροντα των οργανισμών-μελών της σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτή η συλλογική εκπροσώπηση δίνει στις οργανώσεις-μέλη μια ενιαία φωνή και μια πλατφόρμα για να υποστηρίξουν τις ανησυχίες και τις προτεραιότητές τους σε ευρύτερο επίπεδο. Ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών-μελών συνεργαζόμενοι για κοινούς στόχους και κοινά συμφέροντα.
 6. Οικοδόμηση Σχέσεων Πέρα από Σύνορα: Η αποστολή του ERA δίνει έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία και στο σεβασμό των αξιών και της τεχνογνωσίας των οργανισμών-μελών. Με την ενεργή προώθηση διασυνοριακών πρωτοβουλιών και την προώθηση της συνεργασίας, η ERA συμβάλλει στη δημιουργία σχέσεων που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Αυτή η πτυχή ενθαρρύνει τις οργανώσεις-μέλη να σφυρηλατήσουν σχέσεις με οργανισμούς από διαφορετικές χώρες και να συνεργαστούν σε διεθνή έργα, ενισχύοντας τους δεσμούς τους και προωθώντας τη διαπολιτισμική κατανόηση.

Συνοπτικά, ο ρόλος του ERA ως φόρουμ για τη δημιουργία σχέσεων και σχέσεων μεταξύ των οργανισμών-μελών του είναι μια κρίσιμη πτυχή των πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Παρέχοντας ευκαιρίες δικτύωσης, διευκολύνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων, ενθαρρύνοντας την αίσθηση της κοινότητας και ενθαρρύνοντας τις διεθνείς ανταλλαγές, η ERA ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των οργανισμών-μελών και προωθεί μια υποστηρικτική και διασυνδεδεμένη κοινότητα περιπάτου σε όλη την Ευρώπη.


Οργανισμοί μπορεί να γίνει μέλος της ERA.

Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες των συνδρομών:

 • Τακτικά μέλη
 • Συνεργαζόμενα μέλη
 • Συνδεδεμένα μέλη
 • Υποστηρικτικά μέλη
 • Επίτιμα μέλη και πρόεδροι

Απόσπασμα του Συντάγματος της ΕΧΕ:

 1. Τα πλήρη μέλη μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα που εργάζονται σε εθελοντική βάση ή να είναι μη κερδοσκοπικά. Έχουν την έδρα τους στο έδαφος της γεωγραφικής Ευρώπης και υπηρετούν τους σκοπούς του Συντάγματος.
  Τα ιδρυτικά μέλη έχουν δικαίωμα συνέχισης.
 2. Τα συνδεδεμένα μέλη μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα με οικονομικό κέρδος που έχουν την έδρα τους στο έδαφος της γεωγραφικής Ευρώπης και εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συντάγματος. Τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο για τον καθορισμό της συνδρομής των μελών.
 3. Τα συνδεδεμένα μέλη μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα που αποδέχονται τους στόχους που ορίζονται στο Σύνταγμα και έχουν έδρα εκτός Ευρώπης. Τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο για τον καθορισμό της συνδρομής των μελών.
 4. Υποστηρικτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που θέλουν να υποστηρίξουν τους στόχους της ΕΡΑ. Αυτά τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ελάχιστη συνδρομή των μελών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
 5. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στα μέλη της ΕΡΑ.
 6. Επίτιμοι πρόεδροι μπορούν να γίνουν πρόεδροι και αντιπρόεδροι του συλλόγου, που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο.
 7. Η συμμετοχή κατά την έννοια των παραγράφων 1-3 απαιτεί γραπτή αίτηση. Πριν από την αποδοχή ενός μέλους, πρέπει να ακούγεται η λέσχη ή οι λέσχες μέλους της ίδιας χώρας. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αίτηση μετά από εξέταση από το Δ.Σ.
 8. Υποστηρικτικά μέλη γίνονται δεκτά μετά από έγγραφη αίτηση του Δ.Σ.
 9. Τα επίτιμα μέλη και οι πρόεδροι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη μπορούν να προτείνουν κατάλληλα άτομα στο διοικητικό συμβούλιο.

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της ERA, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ERA. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος αυτού του ιστότοπου.