Πιστοποίηση ERA Green Trails

top photo: Mikaela Videll

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει σχέση με τις προκλήσεις και τους στόχους που συνδέονται με τον υπαίθριο τουρισμό στην Ευρώπη. Η Πράσινη Συμφωνία είναι ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης και ένα σύνολο πρωτοβουλιών πολιτικής που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση της βιωσιμότητας και τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία. Ευθυγραμμίζοντας τις δραστηριότητές μας με τους στόχους και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η ERA μπορεί να ενισχύσει το ρόλο μας στην προώθηση του βιώσιμου υπαίθριου τουρισμού και να συμβάλει στους ευρύτερους στόχους βιωσιμότητας που έχει θέσει η ΕΕ. 

Στον πυρήνα της αποστολής του ERA είναι η υπεράσπιση βιώσιμων πρακτικών στον υπαίθριο τουρισμό.
Η δέσμευση της ERA για βιώσιμη ανάπτυξη μονοπατιών προσφέρει στους πεζοπόρους απαράμιλλες ευκαιρίες να βυθιστούν στα πιο εκπληκτικά φυσικά θαύματα της ηπείρου. 
Ο υπαίθριος τουρισμός στην Ευρώπη είναι μια δημοφιλής και αυξανόμενη τάση. Πολλοί ταξιδιώτες ελκύονται από τα διαφορετικά τοπία της Ευρώπης, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τις ευκαιρίες για υπαίθριες δραστηριότητες. 
Η Ευρώπη προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών υπαίθριου τουρισμού, όπως πεζοπορία, ποδηλασία, σκι, παρακολούθηση άγριας ζωής και αθλήματα περιπέτειας.  

εξήγηση

Υπήρξε επίσης ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τουρισμό, ο οποίος συχνά περιλαμβάνει υπαίθριες δραστηριότητες. Οι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες που τους επιτρέπουν να συνδεθούν με τη φύση, να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και να υποστηρίξουν τις τοπικές κοινότητες.

Ενώ ο υπαίθριος τουρισμός φέρνει πολλά οφέλη, όπως οικονομική ανάπτυξη, πολιτιστικές ανταλλαγές και εκτίμηση της φύσης, μπορεί επίσης να δημιουργήσει ορισμένες προκλήσεις. 

Ακολουθούν ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με τον αυξανόμενο υπαίθριο τουρισμό: 

1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Η εισροή τουριστών μπορεί να επιβαρύνει τα εύθραυστα οικοσυστήματα και τους φυσικούς πόρους. Δραστηριότητες όπως η πεζοπορία, η κατασκήνωση και η οδήγηση εκτός δρόμου μπορεί να οδηγήσουν σε υποβάθμιση των οικοτόπων, διάβρωση του εδάφους, ρύπανση και ενόχληση της άγριας ζωής. 

2. Υπερπληθυσμός: Οι δημοφιλείς υπαίθριοι προορισμοί μπορεί να είναι υπερπλήρης, ειδικά κατά τις περιόδους αιχμής, οδηγώντας σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, μεγάλες ουρές και μειωμένη εμπειρία επισκεπτών. Ο υπερπληθυσμός μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα θορύβου, σκουπίδια και συγκρούσεις μεταξύ τουριστών και τοπικών κοινοτήτων.

3. Στέλεχος υποδομής: Οι ραγδαίες αυξήσεις του τουρισμού μπορεί να καταπονήσουν τις υπάρχουσες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων μεταφοράς, των καταλυμάτων και των εγκαταστάσεων όπως τουαλέτες και διαχείριση απορριμμάτων. Η ανεπαρκής υποδομή μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκείς υπηρεσίες και σε μείωση της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών. 

4. Πολιτιστικές επιπτώσεις: Η μη διαχειριζόμενη τουριστική ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση των τοπικών πολιτισμών, στη διάβρωση των παραδοσιακών πρακτικών και στην απώλεια της αυθεντικότητας. Οι τοπικές κοινότητες μπορεί να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως αυξημένο κόστος διαβίωσης, αλλαγές στα παραδοσιακά επαγγέλματα και συγκρούσεις για τους πόρους.

5. Υπερτουρισμός: Ορισμένοι δημοφιλείς προορισμοί μπορεί να υποφέρουν από υπερτουρισμό, όπου ο τεράστιος όγκος των επισκεπτών υπερκαλύπτει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες τιμές, υποβάθμιση των τοπικών υποδομών και αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

6. Μη βιώσιμες πρακτικές: Ορισμένοι τουρίστες μπορεί να επιδίδονται σε μη βιώσιμες πρακτικές, όπως να αφήνουν πίσω τους απορρίμματα, να βλάπτουν τη χλωρίδα και την πανίδα ή να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες. Η έλλειψη ευαισθητοποίησης και η ανεύθυνη συμπεριφορά μπορεί να έχουν μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. 

Συμπέρασμα

Η ERA αναγνωρίζει ότι κανένας οργανισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τις προκλήσεις του βιώσιμου υπαίθριου τουρισμού. Ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και τις συνεργασίες, η ένωση θα ήθελε να φέρει σε επαφή οργανώσεις μέλη, τουριστικούς οργανισμούς, περιβαλλοντικές ομάδες και κυβερνητικούς φορείς. Μέσω κοινής τεχνογνωσίας και πόρων, η ERA μεγιστοποιεί τον αντίκτυπό της, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη συνεκτικών και βιώσιμων τουριστικών πολιτικών και πρωτοβουλιών σε όλη την Ευρώπη. 

Η ERA μπορεί να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για τα μονοπάτια και προγράμματα πιστοποίησης που ενθαρρύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση μονοπατιών. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να καλύπτουν πτυχές όπως ο σχεδιασμός μονοπατιών, η σήμανση, ο έλεγχος της διάβρωσης, η διαχείριση των απορριμμάτων και τα μέτρα ασφαλείας. Τα προγράμματα πιστοποίησης μπορούν να αναγνωρίσουν και να προωθήσουν μονοπάτια που ακολουθούν βιώσιμες πρακτικές, παρέχοντας στους πεζοπόρους διασφάλιση για υπεύθυνες και καλά συντηρημένες διαδρομές. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ERA θέλει να εφαρμόσει την πιστοποίηση ERA Green Trails. 

Αυτά τα κριτήρια μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για ένα σύστημα πιστοποίησης: 
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα; Διατήρηση Πολιτιστικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς; Ασφάλεια και προσβασιμότητα. Υπεύθυνη Συμπεριφορά Επισκεπτών και Συμμετοχή της Κοινότητας και Οικονομικός Αντίκτυπος.

Το σύστημα πιστοποίησης που αναπτύχθηκε από την ERA θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα σύστημα αξιολόγησης ή επισήμανσης που υποδεικνύει το επίπεδο συμμόρφωσης με αυτά τα κριτήρια για κάθε διαδρομή.
Τα μονοπάτια που πληρούν ένα προκαθορισμένο σύνολο προτύπων θα μπορούσαν να λάβουν πιστοποίηση ή ετικέτα από την ERA, υποδεικνύοντας τη δέσμευσή τους για βιώσιμη πεζοπορία και υπεύθυνο υπαίθριο τουρισμό.
Η διαδικασία πιστοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει αυτοαξιολόγηση από τους διαχειριστές μονοπατιών, επιτόπιες επιθεωρήσεις από εκπροσώπους της ERA και περιοδικές αξιολογήσεις για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης. 

Η ΕΠΟΧΗ ΚΑΛΕΙ

Η ERA σκοπεύει να διοργανώσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο 22 Νοεμβρίου 2023 από τις 17:00 CET να ενημερώσει και να συζητήσει τις ιδέες και το πιθανό Way Ahead of ERA GREEN TRAILS.  

Εγγραφείτε στο διαδικτυακό σεμινάριο ΕΔΏ για να ακούσετε περισσότερα για τα κριτήρια και τα επίπεδα του συστήματος πιστοποίησης και να συζητήσετε τις ιδέες. 

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΑΣ!