Ενημερωτικό Δελτίο ΕΡΑ Αρ. 1-2024

Το ενημερωτικό δελτίο της ERA αριθ. Ανοιξιάτικο διαδικτυακό σεμινάριο με επίκεντρο τις τάσεις συμμετοχής, μια έρευνα για τους οργανισμούς-μέλη του ERA για την ενημέρωση των δεδομένων και την ανακοίνωση του 01ου συνεδρίου του ERA στο Μονσεράτ, Καταλονία, Ισπανία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε θέμα είναι προσβάσιμες μέσω των παρεχόμενων συνδέσμων στο ενημερωτικό δελτίο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ.