Συνεδρίαση του χειμερινού συμβουλίου της ΕΡΑ

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της European Ramblers Association (ERA) πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2024, στο Mandelieu-la-Napoule της Γαλλίας, με την ευγενική υποστήριξη του Centre Expo Congres. Η συνεδρίαση καλωσόρισε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεντρώθηκε σε πολλούς βασικούς τομείς, όπως στρατηγικά σχέδια, οικονομικά και ενημερώσεις έργων.

1. Στρατηγικός Σχεδιασμός: Το Συμβούλιο εξέτασε τα στρατηγικά σχέδια του ERA για το 2024, εντοπίζοντας τομείς που χρήζουν προσοχής, όπως χρηματοδότηση, συμμετοχή μελών και διασυνοριακές δραστηριότητες. Σημειώθηκε ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους βασικούς δείκτες απόδοσης για το 2024.

2. Οικονομική Ανασκόπηση: Οι οικονομικές συζητήσεις κάλυψαν τη δημοσιονομική επισκόπηση του 2023 και τις προβλέψεις για το 2024-2028. Το Διοικητικό Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη εξασφάλισης επιπλέον 5,000 ευρώ για τον προϋπολογισμό του 2024 και συζήτησε διάφορες στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της crowdfunding και ειδικών δωρεών.

3. Ομάδες εργασίας και έργα: Δόθηκαν ενημερώσεις για διάφορες ομάδες εργασίας και έργα, συμπεριλαμβανομένων των LQT-BE (Κορυφαία Μονοπάτια Ποιότητας – Best of Europe), ευρωπαϊκές εκδηλώσεις πεζοπορίας και την προστασία της σήμανσης. Το συμβούλιο συζήτησε επίσης τη συμμετοχή σε πολλά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα και την ανάγκη για πρόοδο στην πρωτοβουλία Green Trails.

4. Οργανισμοί Μέλη: Το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνθηκε σε πιθανά νέα μέλη από την Ιρλανδία, τη Ρουμανία και την Αλβανία. Ένα ερωτηματολόγιο για τις οργανώσεις-μέλη ετοιμάστηκε για να διανεμηθεί στο επερχόμενο εαρινό διαδικτυακό σεμινάριο του ERA «Διεύρυνση μεμονωμένων μελών σε οργανισμούς-μέλη».

5. Εκδηλώσεις και Επικοινωνίες: Συζητήθηκαν σχέδια για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Περπάτημα 2024, με προτεινόμενα μότο για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, κοινοποιήθηκαν ενημερώσεις για διαδικτυακά σεμινάρια και συνέδρια ERA, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του φθινοπώρου διαδικτυακού σεμιναρίου και των εννοιών για μελλοντικές εκδηλώσεις.

6. Συνεργασίες και συνεργασίες: Υπογράφηκε ένα συμβόλαιο με το International Aqua Walking (IAW) για τη διασφάλιση των συνεχιζόμενων παιχνιδιών πεζοπορίας στο νερό και τη διάδοση αυτής της αυξανόμενης δραστηριότητας μεταξύ των μελών της ERA. Το Διοικητικό Συμβούλιο τόνισε επίσης τη σημασία των συνεχών συνεργασιών και μελλοντικών δεσμεύσεων.

Υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ ERA και IAW
Πρώτος πρώτος, από αριστερά: Arnaud Fantapié (πρόεδρος IAW), Boris Mićići (πρόεδρος ERA)
Δεύτερη ακατέργαστη, από αριστερά – μέλη του συμβουλίου της ERA: Steen Kobberoe-Hansen, Angelo Michele Latorre, Gerhard Ermischer, Sophie Chipon, Rúben Jordao, Asnate Ziemele

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τον προγραμματισμό για μελλοντικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συζητήσεις για πρόσθετα θέματα όπως η εκπροσώπηση της ERA σε φεστιβάλ και πιθανές συνεργασίες με το Mediterranean Trails Network.