Φόρτωση Εκδηλώσεις

«Όλες οι εκδηλώσεις

 • Αυτό το γεγονός έχει περάσει.

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ: Διαδικτυακό σεμινάριο για Οργανισμούς Μελών

05/04/2023 @ 17:00

.

Λόγω έλλειψης συμμετεχόντων το διαδικτυακό σεμινάριο έγινε
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ.

Μπορείτε να δείτε το βιογραφικό των διαλέξεων παρακάτω (σύνδεσμοι για κάθε θέμα).

Μαθήματα:

 • Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές (Gerhard Ermischer)

  Αρκετοί από τους οργανισμούς μέλη μας συμμετέχουν επί του παρόντος σε ένα έργο για τη δημιουργία μιας νέας Κιστερκιανής Διαδρομής από τη Γαλλία μέσω της Γερμανίας στην Πολωνία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Αυστρία και τη Σλοβενία ​​με πολλά υποκαταστήματα. Η ERA έχει μεσολαβητικό ρόλο σε αυτό. Το έργο μας προσφέρει ευκαιρίες για περαιτέρω επαφή με τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης για ξεναγούς κατά μήκος της διαδρομής με βάση τις αρχές της ERA. Είναι ένα διασυνοριακό έργο που μπορεί να φέρει αρκετούς από τους οργανισμούς μας πιο κοντά ο ένας στον άλλο και μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες περιοχές και για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές. Μπορεί να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε εμπειρία σε διασυνοριακά έργα και στην απόκτηση χρηματοδότησης και πρόσθετου εισοδήματος για σήμανση διαδρομής, εργασίες συντήρησης, εκπαίδευση ξεναγών κ.λπ. Υπάρχει ενδιαφέρον από το ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών για επαφή με άλλες περιοχές της Ευρώπης για παρόμοια έργα μαζί μας. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του έργου καθώς και θα διερευνήσει το ενδιαφέρον για παρόμοιες συνεργασίες και πώς να επικοινωνήσουμε καλύτερα πιθανά έργα μεταξύ μας.

  Πολιτιστικές Διαδρομές – βιογραφικό της διάλεξης

 • Έργα ERA – αξιολόγηση (Boris Mićić)

  Στην τελευταία Γενική Συνέλευση της ERA, ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ERA σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση για νέα έργα. Μια έρευνα διανεμήθηκε μεταξύ των μελών και ελήφθησαν πολύτιμες απαντήσεις από τα μέλη μας. Στο φθινοπωρινό διαδικτυακό σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες και οι επιθυμίες των μελών μας σχετικά με αυτό το θέμα.
  Στη συνέχεια, μελετήθηκαν οι προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης είτε ως επικεφαλής είτε ως συνεργάτης σε διάφορα έργα και σε αυτό το ανοιξιάτικο διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιάσουμε την ανάπτυξη των ιδεών και την εφαρμογή τους. Αναφέρονται και στα δύο: οργάνωση ΕΡΑ και στα μέλη μας! Μην ξεχνάτε, μέσω της χρηματοδότησης έργων παρέχουμε περαιτέρω ανάπτυξη, προοπτική και προβολή των δραστηριοτήτων μας μέσω προτεινόμενων λύσεων και βελτιώσεων.

  Έργα ERA – βιογραφικό της διάλεξης