Ε6 στη Σλοβενία

Κεντρική πολυήμερη πεζοπορία κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας των Δασών στη Σλοβενία ​​από τις 24 Μαΐου 2025 έως τις 31 Μαΐου 2025 Περισσότερα θα ακολουθήσουν αργότερα

Εορτασμός της 6ης επετείου του Ε50 στη Σλοβενία

Το Κέντρο Πολιτισμού Δασών στον Δήμο Radlje ob Dravi θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της 50ης επετείου του E6 τον Σεπτέμβριο του 2025. Θα ακολουθήσουν περισσότερα αργότερα.