Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε διαδικτυακά στις 14 Φεβρουαρίου 2024 λόγω του γραπτού αιτήματος για Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ¼ των τακτικών μελών της ΕΡΑ σχετικά με νέα έγκριση του καταστατικού της ΕΡΑ.

Η ERA ενημερώθηκε από την εφορία στη Γερμανία, στο Κάσελ, ότι ορισμένες δηλώσεις στο σύνταγμά μας δεν συνάδουν με τους κανόνες για τη χορήγηση του καθεστώτος φιλανθρωπίας. Πρότειναν μια αλλαγή που ετοίμασε η ERA μαζί με τον Γερμανό φορολογικό της σύμβουλο.

    Η πρόταση για την ολοκλήρωση του καταστατικού του ERA αναφερόταν απευθείας στο Σύνταγμα στη νομικά δεσμευτική (γερμανική) εκδοχή του όπως υποβλήθηκε στο Γερμανικό Πρωτοδικείο. Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίστηκαν αναλόγως και στις μεταφράσεις στις άλλες δύο γλώσσες.

    Το γραφείο ERA αναμένει την καταχώριση του εγκεκριμένου Συντάγματος που θα επικαιροποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Τα Πρακτικά της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι διαθέσιμα εδώ.