Η European Ramblers' Association (ERA) ιδρύθηκε στη Γερμανία το 1969. Σήμερα, αυτή η ομπρέλα οργάνωση περιλαμβάνει περισσότερες από 60 οργανώσεις πεζοπορίας από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι οργανώσεις έχουν συνολικά 3 εκατομμύρια μεμονωμένα μέλη.
Οι περισσότερες από τις οργανώσεις-μέλη έχουν μακρά εμπειρία στην οργάνωση και τη δημιουργία συνθηκών για τη διευκόλυνση του περπατήματος (σήμανση διαδρομής, κατασκευή καλύβων κ.λπ.) και στην οργάνωση δραστηριοτήτων για τα μέλη. Μερικά από αυτά υπάρχουν για περισσότερα από εκατό χρόνια (το παλαιότερο για περισσότερα από 150 χρόνια).


Επιτροπή

Ομάδες εργασίας

Ελεγκτής

Μέλη

Έγγραφα για λήψη

Θεμέλιο


Στατιστικά


αρχεία