Η European Ramblers' Association (ERA) είναι μια εξέχουσα και με επιρροή οργάνωση-ομπρέλα που ιδρύθηκε στη Γερμανία το 1969. Αποτελούμενη από περίπου 60 μέλη πεζοπορικές οργανώσεις από περίπου 30 ευρωπαϊκές χώρες, η ERA είναι μια ενωτική δύναμη που υποστηρίζει και προωθεί το περπάτημα ως ψυχαγωγική δραστηριότητα και μέσο σύνδεσης με τη φύση και τον πολιτισμό σε όλη την ήπειρο.

Με μια συνδρομή που ανέρχεται συνολικά σε περίπου 3 εκατομμύρια μεμονωμένα μέλη, η ERA αντιπροσωπεύει ένα ποικίλο και εκτεταμένο δίκτυο ατόμων που παθιάζονται με το περπάτημα, την πεζοπορία και την ορειβασία. Τα μέλη της ένωσης έχουν πλούσια εμπειρία στην οργάνωση και τη διευκόλυνση περιπατητικών δραστηριοτήτων, και πολλές από τις οργανώσεις-μέλη διαθέτουν ιστορία πάνω από έναν αιώνα, μερικές ακόμη και πάνω από 150 χρόνια.

Η αποστολή του ERA επικεντρώνεται στην προώθηση της δικτύωσης και της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών-μελών του. Ο σύλλογος δίνει μεγάλη έμφαση στη διασφάλιση σεβασμού, τεχνογνωσίας και κοινών αξιών σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το περπάτημα και την υπαίθρια αναψυχή. Μέσω συνεργατικών προσπαθειών και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, η ERA προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα των εμπειριών πεζοπορίας τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους τουρίστες.

Το όραμα του ERA είναι να αναγνωριστεί ευρέως σε όλη την Ευρώπη ως ο κορυφαίος εμπειρογνώμονας σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το περπάτημα, κερδίζοντας τη φήμη του σχετικού, προορατικού και αξιόπιστου συνεργάτη. Με την ενεργή συνεργασία με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και συναδέλφων ομάδων υπεράσπισης, η ERA στοχεύει να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση και τη διατήρηση των περιπατητικών διαδρομών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα βασικά αντικείμενα του ERA περιλαμβάνουν μια σειρά βασικών στόχων. Αυτές περιλαμβάνουν την προώθηση δραστηριοτήτων πεζοπορίας και ορειβασίας, ενσταλάσσοντας ταυτόχρονα το αίσθημα ευθύνης και φροντίδας για την ύπαιθρο και το περιβάλλον. Η ERA αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη δημιουργία και τη σήμανση ευρωπαϊκών μονοπατιών μεγάλων αποστάσεων, προστατεύοντας αυτές τις διαδρομές, καθώς και άλλα διεθνή μονοπάτια, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής ύπαρξη και η προσβασιμότητά τους.

Ένας άλλος βασικός στόχος του ERA είναι η διαφύλαξη και η προώθηση των δικαιωμάτων και των παραδόσεων που σχετίζονται με τη διέλευση των συνόρων εντός των ευρωπαϊκών χωρών, διατηρώντας έτσι την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Η ένωση εργάζεται επίσης για τη διατήρηση του δικαιώματος πρόσβασης σε όλη τη γη, τονίζοντας ότι αυτός ο στόχος δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η δέσμευση της ERA για αμοιβαία κατανόηση και πολιτιστικές ανταλλαγές είναι εμφανής στις προσπάθειές της να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων μέσω περιπατητικών δραστηριοτήτων και ενασχόλησης με τη φύση. Επιπλέον, η ένωση εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ενώσεων μελών της σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ότι το περπάτημα και οι υπαίθριες δραστηριότητες λαμβάνονται υπόψη στις σχετικές συζητήσεις και αποφάσεις πολιτικής.

Τέλος, η ERA επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα του περπατήματος, στη διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Υποστηρίζοντας τα οφέλη του περπατήματος και την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας, η ένωση συμβάλλει ενεργά στην ευημερία των ατόμων και των κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Συνολικά, η Ένωση Ευρωπαίων Περιπατητών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην υπεράσπιση του περπατήματος, στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων πεζοπορίας και στη διατήρηση της ποικιλόμορφης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Μέσα από τις άοκνες προσπάθειές της, η ERA συνεχίζει να εμπνέει αμέτρητα άτομα να εξερευνήσουν την ομορφιά του εξωτερικού χώρου, να δημιουργήσουν συνδέσεις με τη φύση και να εκτιμήσουν την αξία της σωματικής δραστηριότητας στη ζωή τους.


Επιτροπή

Ομάδες εργασίας

Ελεγκτής

Μέλη

Έγγραφα για λήψη

Θεμέλιο


Σε Πραγματικό Χρόνο


Aρχεία