Πολιτικές

Ο ERA έχει κάνει, όταν είναι απαραίτητο, δηλώσεις, πολιτικές και αρχές για διαφορετικά θέματα.

Έγγραφο κοινής θέσης EUMA και ERA σχετικά με τη δασική στρατηγική της ΕΕ (2022)

Ανοίξτε το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης
Πρόσβαση στη φύση – επίλυση (2016)

Πώς να σημειώσετε μονοπάτια πεζοπορίας:
Γενικές αρχές για τη σήμανση διαδρομής (2015)

Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μορφωμένους ηγέτες περιπάτου:  
Δήλωση Μαρκούση (2005)

Πώς να συμπεριφέρεστε στη φύση: 
Ευρωπαϊκός κώδικας καλής βάδισης (2002)

Ιστορικά έγγραφα:

Τι πιστεύει η ERA για την πρόσβαση του κοινού στη φύση: 
Ενίσχυση των δικαιωμάτων πρόσβασης του κοινού για τους περιπατητές στην Ευρώπη! (1999)