Πολιτικές

Ο ERA έχει κάνει, όταν είναι απαραίτητο, δηλώσεις, πολιτικές και αρχές για διαφορετικά θέματα.

Έγγραφο κοινής θέσης EUMA και ERA σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δάση (2022).

Ανοίξτε το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης:
Πρόσβαση στη φύση – ανάλυση (2016)

Πώς να σημειώσετε μονοπάτια πεζοπορίας:
General Principles for Waymarking (2015)

Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μορφωμένους ηγέτες περιπάτου:  
Δήλωση Μαρκούση (2005)

Πώς να συμπεριφέρεστε στη φύση: 
European Code of Good Walking (2002)

Ιστορικά έγγραφα:

Τι πιστεύει η ERA για την πρόσβαση του κοινού στη φύση: 
Ενίσχυση των δικαιωμάτων πρόσβασης του κοινού για τους περιπατητές στην Ευρώπη! (1999)