Πολιτικές

Ο ERA έχει κάνει, όταν είναι απαραίτητο, δηλώσεις, πολιτικές και αρχές για διαφορετικά θέματα.

Ανοίξτε το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης:
Πρόσβαση στη φύση – ανάλυση (2016)

Πώς να σημειώσετε μονοπάτια πεζοπορίας:
General Principles for Waymarking (2015)

Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μορφωμένους ηγέτες περιπάτου:  
Δήλωση Μαρκούση (2005)

Πώς να συμπεριφέρεστε στη φύση: 
European Code of Good Walking (2002)

Ιστορικά έγγραφα:

Τι πιστεύει η ERA για την πρόσβαση του κοινού στη φύση: 
Ενίσχυση των δικαιωμάτων πρόσβασης του κοινού για τους περιπατητές στην Ευρώπη! (1999)