»Η ΕΠΟΧΗ ΣΥΝΙΣΤΑ' είναι μέρος των Προγραμμάτων ERA.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από την Ομάδα Εργασίας για την Ποιότητα

»Η ΕΠΟΧΗ ΣΥΝΙΣΤΑ' χωρίζεται στα ακόλουθα μέρη:

  • Η ERA συνιστά διαμονή
  • Η ERA συνιστά μονοπάτι
  • Η ERA συνιστά πάροχο υπηρεσιών

Βρείτε τα έγγραφα ERA RECOMMENDS παρακάτω:


Εάν θέλετε να σας προτείνουμε κάτω από τις ετικέτες Συνιστά η ERA,
σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ΕΡΑ.