Κορυφαία Μονοπάτια Ποιότητας – ΠΕΡΙΟΧΗ Καλύτερης Ευρώπης – συντομογραφία Leading Quality Region – εγγυάται μια τέλεια εμπειρία πεζοπορίας. Είτε πρόκειται για ημερήσια εκδρομή με φίλους ή οικογένεια, για ολοκληρωμένες διακοπές πεζοπορίας χωρίς αλλαγή καταλύματος, είτε για πολυήμερη περιήγηση με πολλές αποσκευές. Τα κριτήρια ποιότητας των Κορυφαίων Περιφερειών Ποιότητας πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τα μονοπάτια, τους οικοδεσπότες, τις υπηρεσίες και τις τουριστικές πληροφορίες. Όποιος έχει πάει ποτέ σε μια περιοχή ποιότητας θα θεωρήσει την πιστοποίηση Leading Quality Region ως «πρέπει» όταν επιλέγει μια περιοχή για διακοπές.

Η πιστοποίηση για τις περιοχές πεζοπορίας βασίζεται στις επιθυμίες και τις ανάγκες των πεζοπόρους. Με ένα διαφανές σύνολο κριτηρίων είναι δυνατή μια αντικειμενική αξιολόγηση των προσφορών μιας περιοχής. Πέντε κατηγορίες ορίζουν τις διάφορες πτυχές μιας ελκυστικής περιοχής πεζοπορίας. Αυτά είναι:

Με την εξέταση των κριτήρια ποιότητας πίσω από αυτά, κάθε περιοχή μπορεί να αναλύσει τις δυνατότητές της και να επεκτείνει την ποιότητά της σε όλους τους τομείς. Τα μαθήματα κατάρτισης διασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες γνώσεις φθάνουν στον χώρο και ενεργοποιούν σημαντικές καινοτομίες εκεί. Αυτή η διαδικασία απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών παραγόντων και ενισχύει τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Για τον επισκέπτη της πεζοπορίας μια προσφορά ιδανικά συντονισμένη με τις ανάγκες του, την οποία αναγνωρίζει με τη βοήθεια του πιστοποιητικού «Leading Quality Trails – Best of Europe REGION».

Μια πιστοποιημένη «Κορυφαία Μονοπάτια Ποιότητας – ΠΕΡΙΟΧΗ Καλύτερης Ευρώπης» είναι μια περιοχή που

 • έχει δεσμευτεί να κάνει πεζοπορία στην υποδομή του μονοπατιού πεζοπορίας, τη διαμονή και τις υπηρεσίες του,
 • προσφέρει τουλάχιστον πέντε ημέρες ποικίλων διακοπών πεζοπορίας,
 • θεωρείται από τους επισκέπτες ως μια αυτόνομη περιοχή και προβάλλεται ως τέτοια,
 • διασφαλίζει τη βιώσιμη διατήρηση της προσφοράς πεζοπορικού τουρισμού,
 • συνεργάζεται δομημένα με όλους τους εταίρους στον τομέα της πεζοπορίας (μεγάλες προστατευόμενες περιοχές, λέσχες πεζοπορίας, διαχειριστές τουρισμού, προστασία της φύσης κ.λπ.),
 • λειτουργεί ως οργανωτική μονάδα,
 • κερδίζει υποστήριξη για το θέμα της πεζοπορίας στον πληθυσμό της.

Oφέλη

Πώς να αποκτήσετε πιστοποίηση

 1. Μια ενδιαφερόμενη περιοχή (τουριστική ένωση, μεγάλη προστατευόμενη περιοχή, ένωση πεζοπορίας κ.λπ.) επικοινωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιπατητών (ERA) προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία ποιότητας.
 2. Η ERA αναθέτει στην Deutscher Wanderverband Service (DWS) να προσφέρει μια τετραήμερη ενότητα ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην περιοχή, στην οποία ενημερώνονται όλοι οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι στον πεζοπορικό τουρισμό (σύλλογοι πεζοπορίας, σύλλογοι πεζοπορίας, φυσικά πάρκα, τουρισμός, δασοκομία κ.λπ.). και εκπαιδεύτηκε σχετικά με τις απαιτήσεις για μια ποιοτική περιοχή. Το κόστος για την τετραήμερη ενότητα ενημέρωσης και εκπαίδευσης είναι 4000 € πλέον ΦΠΑ και έξοδα μετακίνησης.
 3. Τα εκπαιδευμένα άτομα συλλέγουν τα απαραίτητα δεδομένα (ανάλυση αποθέματος) για την αξιολόγηση ποιότητας και προετοιμάζουν μια προκαταρκτική αρχική αξιολόγηση για την περιοχή (ανάλυση ισχύος/αδυναμίας). Από αυτές τις πληροφορίες, είναι δυνατόν να συμπεράνουμε πού υπάρχει ανάγκη βελτίωσης στα διάφορα τμήματα πεζοπορίας, είτε στην υποδομή του μονοπατιού, στην ποιότητα των υπηρεσιών, στη διαβούλευση στα τουριστικά γραφεία, με τους οικοδεσπότες ή στην οργάνωση γενικότερα.
 4. Εάν μια περιφέρεια πληροί τις απαιτήσεις μιας ποιοτικής περιοχής, μπορεί να υποβληθεί αίτηση στον ERA για την απονομή του κατηγόρου. Με την αίτηση υποβάλλονται τα καταγεγραμμένα στοιχεία απογραφής (όπως διδάσκονται στην εκπαίδευση).
 5. Τα δεδομένα που συλλέγονται στην περιοχή θα ελεγχθούν, θα αξιολογηθούν και θα αναλυθούν ανεξάρτητα από το DWS. Οι ειδικευμένοι υπάλληλοι της DWS λαμβάνουν τυχαία δείγματα στην περιοχή.
 6. Μετά από θετικό έλεγχο, απονέμεται στην περιοχή το πιστοποιητικό «Leading Quality Trails – Best of Europe REGION» για περίοδο τριών ετών. Στο τέλος αυτής της περιόδου, η ποιότητα πρέπει να ελεγχθεί ξανά με βάση τυχαία δείγματα. Το σήμα ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έντυπα μέσα και στο Διαδίκτυο για την προώθηση της περιοχής

Τιμές

Το κόστος για τη διαδικασία πιστοποίησης εξαρτάται από το μέγεθος της σχετικής περιοχής:

πχ έως 200 τμ = επιθεώρηση 2900 € + τελική πιστοποίηση 1200 €

πχ έως 400 τμ = επιθεώρηση 4000 € + τελική πιστοποίηση 1200 €

πχ έως 700 τμ = επιθεώρηση 5600 € + τελική πιστοποίηση 1200 €

πχ έως 1.200 τμ = έλεγχος 7200 € + τελική πιστοποίηση 1200 €

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα μετακίνησης

Κριτήρια