Το πρόγραμμα Walk Leader της ERA δίνει σε οργανώσεις μέλη που εκπαιδεύουν εθελοντές ηγέτες περιπάτου τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, η ERA ανέπτυξε ένα σχέδιο πλαίσιο στο οποίο απαριθμούνται όλες οι απαιτήσεις που απαιτούνται για την απόκτηση της πιστοποίησης.

Με την πιστοποίηση και την αμοιβαία αναγνώριση της εκπαίδευσης επιτυγχάνονται ομοιόμορφα πρότυπα σε όλη την Ευρώπη, διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών των εθελοντών οδηγών περιπάτου και κατά συνέπεια υψηλού επιπέδου ποιότητας των καθοδηγούμενων περιπάτων. Από την πιστοποίηση ενός οργανισμού-ομπρέλα μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι σύλλογοι και οι οργανισμοί που είναι μέλη του. Παρόλα αυτά, κάθε άμεσο μέλος του ERA με το δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση.

Το πρόγραμμα δημιουργεί επίσης κίνητρα ή έμπνευση για οργανισμούς που επί του παρόντος δεν προσφέρουν δομημένη ή επαρκή κατάρτιση.

Εάν ένας οργανισμός θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Walk Leader, θα πρέπει να συγκρίνει το περιεχόμενο και τις μεθόδους του ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού προγράμματος με το Σχέδιο πλαισίου ERA/κατάλογος ελέγχου. Η περιγραφή των απαιτήσεων μαζί με την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια της εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε σε αυτό το έγγραφο.
Εάν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις, η λίστα ελέγχου θα αποσταλεί ως αίτηση για πιστοποίηση μαζί με το δικό της εκπαιδευτικό πρόγραμμα (στα αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά) στη γραμματεία του ERA. Μετά από θετική αξιολόγηση των υποβληθέντων περιεχομένων και μεθόδων εκπαίδευσης από την αρμόδια ομάδα εργασίας, α συμφωνία για την πιστοποίηση των οργανισμών-μελών με διάρκεια 5 ετών γίνεται μεταξύ του αιτούντος οργανισμού και της ΕΡΑ.
Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί λαμβάνουν στη συνέχεια από την ERA ένα δίπλωμα που δείχνει ότι η εκπαίδευσή τους αντιστοιχεί στα πρότυπα ERA. Οι οργανισμοί εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των εθελοντών τους ηγετών περιπάτου, ενώ η ERA ελέγχει ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης παραμένει στο απαιτούμενο επίπεδο και για τα 5 χρόνια της πιστοποίησης.


Η άδεια επιτρέπει στον πιστοποιημένο οργανισμό να χρησιμοποιεί το λογότυπο της ERA «Walk Leader», επίσης στις ταυτότητες των εθελοντών ηγετών περιπάτου και στα διπλώματα εκπαίδευσής τους. Επίσης, δίνει το δικαίωμα στον πιστοποιημένο οργανισμό να αγοράσει τις καρφίτσες «Walk Leader» για τους εκπαιδευμένους εθελοντές ηγέτες του. Οι εθελοντές ηγέτες περιπάτου που εκπαιδεύονται σε πιστοποιημένο οργανισμό έχουν το δικαίωμα να οδηγούν περιπάτους στη δική τους περιοχή. Δεν παίρνουν αυτόματα άδεια να κάνουν περιπάτους σε όλη την Ευρώπη. Οι εθνικοί νόμοι, κανόνες και κανονισμοί πρέπει να τηρούνται. Το Walk Leader δεν λαμβάνει επιπλέον ασφάλεια από την ERA. Καλύπτονται μόνο από την ασφάλιση του εθνικού ή περιφερειακού τους οργανισμού.

Για την πιστοποίηση, η ERA χρεώνει € 200,00 για περίοδο 5 ετών. Εάν η πιστοποίηση ανανεωθεί μετά την περίοδο αυτή, θα πρέπει να καταβληθεί εκ νέου το ποσό των 200,00 €.

Οι καρφίτσες για εθελοντές ηγέτες περιπάτου μπορούν να αγοραστούν μόνο από πιστοποιημένους οργανισμούς στη γραμματεία της ERA προς 1,50 €/το καθένα. Οι οργανισμοί μπορούν στη συνέχεια να καθορίσουν τη δική τους τιμή για τη διανομή τους.

Σε περίπτωση που ένας οργανισμός χρειάζεται βοήθεια/υποστήριξη προκειμένου να επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο, έχει ερωτήσεις ή χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του ERA (secretariat@era-ewv-ferp.com).