Framework for Walking Guide/Leader Training

Η εκπαίδευση οδηγών πεζοπορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιπατητών (ERA)

Όπως αναφέρεται στο «Δήλωση Μαρκούση» που χρονολογείται από τον Μάιο του 2005, είναι απαραίτητο ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για την εκπαίδευση των οδηγών πεζοπορίας. 


1. Γιατί χρειαζόμαστε ειδική εκπαίδευση;

Η πεζοπορία είναι μια δραστηριότητα που, στο πλαίσιο της επιθυμίας για ανακάλυψη και κατανόηση φυσικών και ανθρώπινων περιβαλλόντων, δημιουργεί το πάθος να μοιράζεσαι μια ατμόσφαιρα καλής θέλησης. Ένα χόμπι που απαιτεί αντοχές, η περιπλάνηση απαιτεί ελάχιστη γνώση και προετοιμασία σε αντάλλαγμα για το μέγιστο Απόλαυσης και ασφάλειας. Στο κοινωνικό πλαίσιο, είναι απολύτως απαραίτητο οι διοργανωτές του να βασίζονται σε ηγέτες ικανούς και ικανούς. Η διαχείριση της περιπέτειας απαιτεί, μεταξύ άλλων, την τήρηση ορισμένων κανόνων.

 • Για να εξοικειωθείτε λεπτομερώς με τη διαδρομή, τις καιρικές συνθήκες και τυχόν ιδιαίτερες πτυχές του επιλεγμένου περιβάλλοντος.
 • Να προετοιμαστεί κρίνοντας τη φυσική κατάσταση του πάρτι, το πρόγραμμα και αποκτώντας γνώση του εδάφους που θα διασχίσει.
 • Να παρέχει στον εαυτό του τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εξασφαλίσει προστασία και ασφάλεια για το πάρτι.
 • Να ενεργεί με κατάλληλο τρόπο που εξοικονομεί προσπάθεια, έχοντας επίγνωση των πιθανών κινδύνων και με σεβασμό στο περιβάλλον.
 • Να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες συνθήκες, στις ικανότητες του πάρτι, στις αλλαγές διαδρομής και στο να ξέρει πότε να γυρίσει πίσω αν οι συνθήκες επιδεινωθούν.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις, η εκπαίδευση ηγετών είναι απόλυτη ανάγκη. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κοινό πυρήνα σε κάθε χώρα πρέπει να εξελίσσεται προς ένα κατάλληλο επίπεδο ικανότητας για τη διαχείριση και την οργάνωση της περιπλάνησης ως δραστηριότητα. Κάθε πρόγραμμα πρέπει επομένως να περιέχει τρία στοιχεία:

 • Ασκήσεις τεχνικής
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Σεβασμός στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά

Η ευχαρίστηση που υπάρχει στην περιπλάνηση εξασφαλίζεται με τον σεβασμό ορισμένων κανόνων και το πλαίσιο της κοινωνικής ομάδας είναι το καλύτερο περιβάλλον στο οποίο μπορεί κανείς να συμβάλει σε αυτό με την ενδελεχή οργάνωση της δραστηριότητας και τη διαχείριση υψηλής ποιότητας.


2. Η εκπαίδευση περιπατητών/Οδηγών σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές  

Η εκπαίδευση των οδηγών πεζοπορίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις προσπάθειες βελτιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας των καθοδηγούμενων περιπάτων. Όσον αφορά τα θέματα «περπάτημα στη φύση και τοπική ιστορία/γεωγραφία», αποτελεί τη βάση για έναν κοινό περιπετειώδη περίπατο. Τα πράγματα που θα ήθελε να γνωρίζει ένας περιπατητής για τη φύση και τον πολιτισμό του μεταδίδονται κατά τη διάρκεια εκδρομών με ξεναγό που διοργανώνονται από περιπατητικούς συλλόγους στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκπαίδευση των οδηγών πεζοπορίας αποτελεί κομβικό σημείο και για την European Ramblers' Association (ERA).


3. Στόχοι

Η εκπαίδευση των οδηγών πεζοπορίας αναλαμβάνει τις κύριες ανησυχίες των συλλόγων πεζοπορίας: να ενθουσιάσει τους ανθρώπους για περπάτημα και να τους μυήσει στις πολιτιστικές και γραφικές ιδιαιτερότητες των χωρών μας. Στόχος αυτών των μαθημάτων είναι η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων μελών του συλλόγου, αλλά και μη μελών, σε οδηγούς πεζοπορίας και σε πιστοποιημένους οδηγούς προστατευόμενων φυσικών περιοχών που μπορούν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της φύσης, του πολιτισμού και των θεμάτων που αφορούν το περπάτημα. ξεναγήσεις που διοργανώνονται από τα τοπικά παραρτήματα περιπατητών συλλόγων ή από άλλους. Ο στόχος αυτών των περιπάτων είναι να συνδυάσουν τη σωματική άσκηση, τις αισθησιακές αντιλήψεις καθώς και τα συναισθήματα και τις αισθήσεις σε μια συνολική εμπειρία περπατήματος.


4. Ποιες γνώσεις για το περπάτημα πρέπει να έχει ένας οδηγός πεζοπορίας;

Αρχές: Η λειτουργία του περιπατητικού οδηγού/ξεναγού σε προστατευμένες φυσικές περιοχές των περιπατητών συλλόγων είναι να οργανώνει ανεξάρτητα περιηγήσεις με τα πόδια, να τις πραγματοποιεί με ομάδες και να φροντίζει τους συμμετέχοντες. φυσικών περιοχών μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του για τις συνάφειες της φύσης, του πολιτισμού και της ιστορίας της υπαίθρου και των κατοίκων της. Επισημαίνει την ανάγκη προστασίας της φύσης και πιθανά πρακτικά μέτρα. Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στην εκπαίδευση είναι:

 • 18 ετών
 • Αποδεικτικό υποχρεωτικής συμμετοχής στο μάθημα Πρώτων Βοηθειών (που χρονολογείται όχι περισσότερο από τρία χρόνια)
 • Φυσική ικανότητα για παρακολούθηση της προπόνησης
  • Προϋπόθεση για παρακολούθηση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων (Περπατήσεις)

Θέματα εκπαίδευσης

Ημερήσια βόλτα / ξεναγήσεις: Προετοιμασία, υλοποίηση και παρακολούθηση ημερήσιων περιπάτων/ξεναγήσεων
Περιβαλλοντική εμπειρία, προγραμματισμός περιπάτου με γνώμονα την ομάδα-στόχο

Περίπατος πολλών ημερών: Σχεδιασμός και προετοιμασία, ιδέα
Οργάνωση και υλοποίηση, παρακολούθηση
Ασκήσεις
Σχεδιασμός περιπάτου: Ορισμός διαδρομής, απόσταση διαδρομής, υπολογισμός χρόνου πεζοπορίας, προγραμματισμός προόδου ημερήσιων περιπάτων
Προφύλαξη υγείας
Διατροφή, κατάσταση, ένδυση και πρώτες βοήθειες για περιπατητές, συμπεριφορά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Εκπαίδευση ασφάλειας
Equipment
Διδακτική επικοινωνίας και ηγεσίας: Ρητορική, ελευθερία του λόγου, αποτελεσματική χρήση εργαλείων: χάρτες, πυξίδα, GPS.
Ο χάρτης περιπάτου/χάρτης αναψυχής: δομή και περιεχόμενο, ερμηνεία και χειρισμός.
Βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού για μορφές εδάφους
Συμπεριφορά σε ανοιχτό έδαφος, μετεωρολογία
Καθήκοντα ξεναγού, νομικά και ευθυνικά θέματα, ταξιδιωτική νομοθεσία, ασφάλιση για ξένες χώρες
Ερωτήσεις διαχείρισης, υπολογισμός και φόροι
Ανθρωπότητα – πολιτισμός – τοπίο: Γένεση και γεωλογία, εξέλιξη κλίματος και βλάστησης, γεωργία και δασοκομία, μορφές αγροτικής διαχείρισης, αειφόρος χρήση του εδάφους, αξιώσεις εκμετάλλευσης, κοινωνικές απαιτήσεις
Ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας (βιοτεχνία, βιομηχανία, μεταφορές, υπηρεσίες)
Τουρισμός
Βασικές πληροφορίες για την περιφερειακή ιστορία, ανάπτυξη του πολιτιστικού τοπίου (κτίρια, αρχιτεκτονικά στυλ)

Φυσικοϊστορική βάση της περιοχής: Οι χώροι διαβίωσης και η σημασία τους για τα φυτά και τα ζώα, οικολογικά συστήματα της περιοχής
Ανθρωπότητα – πολιτισμός – τοπίο: Περιφερειακοί πολιτισμοί, περιφερειακή λαογραφία, βάση διατήρησης, περιφερειακά και υπερπεριφερειακά μοντέλα, κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών, συμβάσεις διατήρησης της φύσης, προγράμματα για πολιτιστικά τοπία, βιώσιμο τοπίο και περιφερειακή ανάπτυξη
Τουρισμός: Τι είναι ο τουρισμός; Πώς λειτουργεί; Τουριστικό μάρκετινγκ, μάρκετινγκ περιπατητών, πιθανότητες συνεργασιών
Επικοινωνία: Εισαγωγή, βάση και θεωρία της επικοινωνίας, μορφές επικοινωνίας, συνειδητή και ασυνείδητη επικοινωνία, διαταραχές επικοινωνίας, τεχνικές ομιλίας και αναπνοής, γλώσσα του σώματος για οδηγούς βάδισης
Πρακτικές ασκήσεις στην ομαδική εργασία και το παιχνίδι ρόλων
Παιδαγωγική της φύσης και της περιπέτειας: Βάση της παιδαγωγικής της φύσης και της περιπέτειας, η φύση ως τόπος οικολογικής εκπαίδευσης. Εκτίμηση του τοπίου, χαρακτηρισμός διαφορετικών ομάδων στόχου, βασικές συμβουλές για ηγεσία στη φύση
Σχεδιασμός ξεναγήσεων, αναγνώριση και παρουσίαση φυσικών φαινομένων
Περιπέτεια προσανατολισμένη παρουσίαση τοπίου
Κλείσιμο συζήτησης παιδαγωγική περιπέτειας
Συζήτηση της εργασίας που συνόδευε το μάθημα
Γραπτή εξέταση
Λύση ερωτήσεων σε ερωτηματολόγιο (πολλαπλής επιλογής): Εκπόνηση περιπατητικής ξενάγησης με περιγραφή και δελτίο τύπου
Πρακτική εξέταση: Κλείσιμο περιπάτου με σύντομες διαλέξεις των συμμετεχόντων σε προετοιμασμένα θέματα.

Οι οργανισμοί κατάρτισης

Για ευκαιρίες κατάρτισης στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό πεζοπορίας σας για περισσότερες πληροφορίες.