Έργο Erasmus+

Βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης της αναρρίχησης και της ορειβασίας στην Ευρώπη

Το προεδρείο σύναψε συμφωνία με τον εταίρο του, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ορειβατικών Συλλόγων (EUMA) και έγινε εταίρος στο έργο ERASMUS+ «Βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης της αναρρίχησης και της ορειβασίας στην Ευρώπη», μαζί με την Τσεχική Ορειβατική Ένωση (Český horolezecký svaz). Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Planinska Zveza Slovenije (μέλος ERA), Μακεδονική Ομοσπονδία Ορεινού Αθλητισμού (μέλος ERA) και το Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας. Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η θέσπιση και εφαρμογή αρχών χρηστής διακυβέρνησης σε αθλήματα πεζοπορίας, ορειβασίας και αναρρίχησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπήρχαν 3 βασικά ζητήματα (ορεινές καλύβες, ορειβατικά μονοπάτια και περιοχές αναρρίχησης) που προσδιορίστηκαν ως θεμελιώδες πλαίσιο για την αναρρίχηση και την ορειβατική υποδομή στην Ευρώπη. Το έργο είχε τρεις διαδοχικές φάσεις: αρχική, φάση στρατηγικής και φάση υλοποίησης.
Το έργο διήρκεσε 3 χρόνια και η ERA εκπροσωπήθηκε από τους ειδικούς της σε κάθε βασικό θέμα.

Το έργο έχει δημιουργήσει μηχανισμούς για την εφαρμογή αρχών χρηστής διακυβέρνησης όχι μόνο εντός της ίδιας της EUMA, αλλά και μέσω της μεταφοράς αρχών χρηστής διακυβέρνησης στα μέλη της. Στο πλαίσιο του κύριου στόχου, το έργο επικεντρώθηκε κυρίως στις ακόλουθες αρχές χρηστής διακυβέρνησης, οι οποίες θα εφαρμοστούν:

 • σαφής καθορισμός στόχων και στρατηγικού σχεδίου για την EUMA
 • ορισμός των ενδιαφερομένων, των ρόλων τους και των τρόπων εμπλοκής τους
 • δημιουργία δομών επικοινωνίας, λήψης αποφάσεων και εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου EUMA
 • θέσπιση ευρωπαϊκών κωδίκων δεοντολογίας, συστάσεων, παραδειγμάτων ορθής πρακτικής και προτύπων για επιλεγμένα θέματα

Η εφαρμογή επιλεγμένων αρχών χρηστής διακυβέρνησης επιτεύχθηκε μέσω των ακόλουθων μερικών στόχων:

 • αναλύστε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για το 3 προκαθορισμένο ζήτημα με προβληματισμό σε επιλεγμένες αρχές χρηστής διακυβέρνησης (ενδιαφερόμενοι, επικοινωνία κ.λπ.)
 • με βάση την ανάλυση ορίζουν τη στρατηγική έννοια, τη δομή και τους μηχανισμούς πώς πρέπει να λειτουργεί η EUMA σε συνεργασία με τα μέλη της
 • υλοποίηση αρχικών και πολλαπλασιαστικών δραστηριοτήτων που ξεκινούν τη στρατηγική ιδέα EUMA

Την άνοιξη του 2022, διοργανώθηκαν Multiplier Sport Events για να συζητηθούν τα κύρια θέματα με τους ειδικούς από ολόκληρη την Ευρώπη.

Διαδρομές MSE: 1-3 Απριλίου 2022, Bechyně, Τσεχία
29 συμμετέχοντες από 13 χώρες συζήτησαν:

 • Ορισμός διαδρομής
 • Γενικές οδηγίες για τη σήμανση διαδρομής
 • Waymarking in Europe (μπροσούρα)
 • Via Ferratas και ασφαλή μονοπάτια
 • Μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική μονοπατιών
 • Διαχείριση διαδρομής
 • Νομικό καθεστώς των μονοπατιών
 • Βάση δεδομένων μονοπατιών
 • Πρακτική εκδρομή: Κορυφαίο Μονοπάτι Ποιότητας-Καλύτερο της Ευρώπης & Via ferrata


Περιοχές βράχου MSE: 8 – 10 Απριλίου 2022, Osp, Σλοβενία
31 συμμετέχοντες από 10 χώρες

 • Ηθικός κώδικας
 • "Do" και "Don't" στα μπουλόνια
 • Βρέθηκε European Bolting
 • Διαχείριση περιοχής αναρρίχησης βράχου
 • Μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική αναρρίχησης
 • Προβλήματα αναρριχητικών περιοχών
 • Αναζωογονώντας
 • Πρότυπα μαθημάτων
 • Μελλοντική μορφή


MSE Huts: 1 – 2 Μαΐου 2022, Σκόπια, Β. Μακεδονία (μαζί με τη ΓΣ της EUMA)
26 συμμετέχοντες συναντήθηκαν για να συζητήσουν τους κύριους στόχους όπως:

 • για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των WG huts/Erasmus+
 • να δείξει δυνατότητες επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις καλύβες
 • να δικτυωθούν μεταξύ των συλλόγων για θέματα με καλύβες
 • να φανταστούμε τον μεγάλο κανόνα που έχουν οι καλύβες σε τουριστικά και προστατευτικά θέματα

Το όλο έργο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τα βήματα για την ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου 2022 στο Μόναχο:

 • για την ενσωμάτωση ανατροφοδότησης από τις MSE
 • για τον καθορισμό μέτρων για τη στρατηγική
 • να οριστικοποιηθούν οι ορισμοί
 • για τη δημιουργία της νέας βάσης δεδομένων
 • για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων

Ομάδα εργασίας: TRAILS

Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα αυτού του έργου στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας «μονοπάτια» ήταν το φυλλάδιο για τη σήμανση διαδρομής με τίτλο «Waymarking in Europe», ένα βιβλίο αναφοράς για το πώς γίνεται η σήμανση στην Ευρώπη. Το φυλλάδιο περιλαμβάνει περιγραφή 44 συστημάτων σήμανσης σε 34 ευρωπαϊκές χώρες και επιπλέον, πίνακα επισκόπησης με πινακίδες σε όλη την Ευρώπη. Το βιβλίο δημιουργήθηκε για τους περιπατητές, που αποφασίζουν να περπατήσουν στην άγνωστη χώρα και να κατανοήσουν τις πινακίδες και τις πινακίδες που πρέπει να τους οδηγήσουν με ασφάλεια στον προορισμό.

Για ενημερώσεις και βελτιώσεις pls. Επικοινωνία: secretariat@era-ewv-ferp.com


Τα διοικητικά συμβούλια της EUMA και του ERA θα συνεδριάσουν στις αρχές του 2023 για να συζητήσουν τη μελλοντική πορεία για την εφαρμογή.