Έργα 2023

Ενημερώθηκε το 26-11-2022

Η ERA και οι οργανώσεις-μέλη μας ξεκινούν μια σειρά από έργα στο πλαίσιο του Στρατηγικά Σχέδια ERAs.

Το παρακάτω έγγραφο αποτελεί μέχρι περαιτέρω τη βάση για την εργασία των ERA με έργα που ενδέχεται να ξεκινήσουν το 2023:

Αυτά μπορεί να είναι πιθανά έργα: