Αποστολή

Η ERA εφαρμόζει τη δικτύωση και τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών διασφαλίζοντας σεβασμό, τεχνογνωσία και αξίες σε όλα τα ζητήματα πεζοπορίας.

Όραμα

Η ERA είναι ευρέως γνωστή σε όλη την Ευρώπη ως αναγνωρισμένη εμπειρογνώμονα σε όλα τα θέματα πεζοπορίας ως σχετικός, ενεργός και αξιόπιστος συνεργάτης.

Αντικείμενα

Η ERA θα είναι:

α) Προώθηση πεζοπορικών και ορειβατικών δραστηριοτήτων, μέριμνα και φροντίδα της υπαίθρου, προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος.
β) Δημιουργία και σήμανση ευρωπαϊκών μονοπατιών μεγάλων αποστάσεων, προστασία αυτών και άλλων διεθνών μονοπατιών και διασφάλιση της συνέχισης της ύπαρξής τους·
γ) Προστασία και περαιτέρω ανάπτυξη τόσο των δικαιωμάτων όσο και των παραδόσεων όσον αφορά τη διέλευση των συνόρων στις ευρωπαϊκές χώρες και την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.
δ) Επιδιώκοντας τη διατήρηση του δικαιώματος πρόσβασης σε όλη τη γη και τη δημιουργία αυτού του δικαιώματος όπου δεν ήταν μέχρι στιγμής εγγυημένο· Αυτός ο στόχος είναι δευτερεύων σε σχέση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
ε) Ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων.
στ) Εκπροσώπηση των συμφερόντων των ενώσεων μελών σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
ζ) Ενίσχυση της συνείδησης των ανθρώπων ότι η σωματική δραστηριότητα είναι μια από τις προϋποθέσεις για μια υγιή ζωή.

Τα σχέδια από το 2019 και μετά είναι

Παρέχουμε οφέλη για τις οργανώσεις-μέλη μας.

Προετοιμάστε, οργανώστε, υποκινήστε και υποστηρίξτε περιπλανώμενες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Εργαστείτε ενεργά με φυσικά δίκτυα E-paths και LQT-BE.

Καθιέρωση και διατήρηση συνεργασίας με φορείς της ΕΕ και σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και φορείς που εργάζονται σε τομείς όπως η νεολαία και η υγεία.

Αναπτύξτε και εφαρμόστε μια οικονομική στρατηγική.

Αναπτύξτε και εφαρμόστε μια στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνίας για να συμβάλετε στο επιχειρηματικό μας μοντέλο. 

Στρατηγικά Σχέδια ERA 2024