Συνέδριο έναρξης Λιχουανίας/Πολωνίας στην E11

Ο Steen Kobberø-Hansen από το Διοικητικό Συμβούλιο της ERA συμμετείχε στις 25-26 Απριλίου στην εναρκτήρια διάσκεψη του έργου Interreg Cross-Border Tourism Capsule E11 στη Λιθουανία/Πολωνία.

Το έργο είναι ένα διετές έργο με στόχο την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στο E11 στη Λιθουανία και την Πολωνία. Το έργο είναι το 3ο μιας σειράς σε Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία.

Το συνέδριο διεξήχθη πολύ επαγγελματικά με συμμετέχοντες από τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και την ERA..

Διαβάστε περισσότερα στο baltictrails.eu.