Πρότυπα LQT

Ειδική πιστοποίηση ποιότητας για μονοπάτια πεζοπορίας.

Το ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του «Κορυφαία ποιοτικά μονοπάτια - Τα καλύτερα της Ευρώπης«προσφέρει ένα διαφανές σύστημα κριτηρίων για τη βελτίωση της ποιότητας των μονοπατιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πώς είναι δυνατόν να διασφαλιστεί αυτό;

Μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος αξιολόγησης που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των περιπατητών!

Η χρήση του συστήματος κριτηρίων «Μονοπάτια κορυφαίας ποιότητας - Καλύτερα της Ευρώπης» καθιστά την ελκυστικότητα των διαδρομών μετρήσιμη και εγγυάται μια υψηλής ποιότητας εμπειρία πεζοπορίας.

Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να συλλάβει την πολυπλοκότητα διαφορετικών τοπίων, υποδομών και χαρακτήρα διαδρομής σε συγκρίσιμες διαστάσεις. Για να επιτραπεί η ποικιλία και η μοναδικότητα των τοπίων και των διαδρομών πεζοπορίας στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης, το σύστημα κριτηρίων έχει κατασκευαστεί με μέγιστη ευελιξία. Χρησιμοποιεί τα χρόνια πρακτικής εμπειρίας σε χώρες που χρησιμοποιούν ήδη ποιοτικά κριτήρια για να σχεδιάσουν και να αναβαθμίσουν μονοπάτια πεζοπορίας.

Η βαθμολογία / βαθμολόγηση ως «Κορυφαία ποιοτικά μονοπάτια - Τα καλύτερα της Ευρώπης«είναι ένα βραβείο καθώς και μια διαφανής μέθοδος για τη βελτιστοποίηση της συνολικής υποδομής διαδρομών. Τα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίστα ελέγχου και να βοηθήσουν χώρες που πρέπει να δημιουργήσουν το δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας. Σε χώρες που διαθέτουν ήδη λειτουργικό δίκτυο διαδρομών, ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον τουρισμό πεζοπορίας.

Το λογότυπο «Κορυφαία ποιοτικά μονοπάτια - Τα καλύτερα της Ευρώπης» χρησιμοποιείται σε εθνικά και διεθνή μονοπάτια. Η πιστοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο για πλήρη μονοπάτια. Προαπαιτούμενο είναι μια απόσταση τουλάχιστον 50 χλμ με τρία καθημερινά στάδια. Εξαιρέσεις στον κανόνα είναι οι ευρωπαϊκές διαδρομές μεγάλων αποστάσεων. Μπορούν να πιστοποιηθούν εν μέρει, αρκεί να δοθεί το ελάχιστο μήκος.

Με την "Κορυφαία ποιοτικά μονοπάτια - Τα καλύτερα της Ευρώπης«, Ο ERA θέτει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που φέρνει πολλές χρήσεις για τον τουρισμό πεζοπορίας:

  • δίνοντας στον τουρίστα για περπάτημα μια επισκόπηση και ένα βοήθημα για τη λήψη αποφάσεων
  • λαμβάνοντας υπόψη την οικολογία και τη διατήρηση της φύσης
  • συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων / ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία ποιότητας 
  • εκπαιδευμένοι και ικανοί εμπειρογνώμονες ιχνών στην περιοχή π.χ. από ομάδες πεζοπορίας, καταφύγια άγριας ζωής και τουρισμό
  • ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την περιπατητική περιοχή στο μάρκετινγκ