Χορηγός

Αναζητάτε έναν ουσιαστικό τρόπο για να υποστηρίξετε τους λάτρεις του εξωτερικού χώρου και να προωθήσετε τον αειφόρο τουρισμό στην Ευρώπη; Σκεφτείτε να γίνετε χορηγός της European Ramblers Association (ERA)!

ERA – Hiking Europe is a non-profit organization that represents around 60 national hiking organizations across Europe, with around 3 million members. It aims to promote hiking as a healthy and environmentally friendly way of exploring Europe’s diverse landscapes, cultures, and heritage.

As a sponsor of ERA – Hiking Europe, your organization will have the opportunity to support the following initiatives:

  1. Συντήρηση και ανάπτυξη μονοπατιών: ERA works with its member organizations to maintain and develop hiking trails across Europe. By sponsoring ERA, you can contribute to the upkeep of some of the most scenic and historic trails στην Ευρώπη.
  • Προγράμματα για τη νεολαία: Η ERA προσφέρει διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες για να ενθαρρύνει τους νέους να εξερευνήσουν την ύπαιθρο και να ασχοληθούν με τη φύση. Η χορηγία σας μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην επόμενη γενιά.
  • Συνηγορία και πολιτική: Η ERA υποστηρίζει πολιτικές που υποστηρίζουν την πεζοπορία και τον αειφόρο τουρισμό σε όλη την Ευρώπη. Χορηγώντας τον ERA, μπορείτε να υποστηρίξετε τις προσπάθειες για την προστασία και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης για τις μελλοντικές γενιές.
  • Δικτύωση και εκδηλώσεις: Η ERA διοργανώνει εκδηλώσεις και συνέδρια για λάτρεις της πεζοπορίας και επαγγελματίες για να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες. Η χορηγία σας μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ευκαιριών για δικτύωση και συνεργασία εντός της κοινότητας της πεζοπορίας.

As a sponsor of ERA – Hiking Europe, your organization will also benefit from increased visibility and positive branding opportunities. Your logo will be featured on ERA’s website, publications, and social media channels, providing exposure to a wide audience of hiking enthusiasts and outdoor lovers across Europe.

Υποστηρίζοντας την ERA, ο οργανισμός σας θα συμβάλει πολύτιμη στον αειφόρο τουρισμό και τη διατήρηση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Ελάτε μαζί μας για να προωθήσουμε τις χαρές και τα οφέλη της πεζοπορίας, διατηρώντας και προστατεύοντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

Επικοινωνήστε σήμερα με την ERA για να γίνετε χορηγός!

Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.